-- จงตามเรามาเถิด เราจะทำให้ท่านเป็นชาวประมงหามนุษย์ (มก. 1:16-17) --

 
นักบุญ เดือนกรกฎาคม
นักบุญ เดือนกรกฎาคม

นักบุญ เดือนกรกฎาคม (29)

นักบุญ อิกนาทิอุส แห่ง โลโยล่า

 องค์อุปถัมภ์ : เขตประเทศสเปน, คณะเยซูอิต, สังคมแห่งพระเยซูเจ้า, การบริหารจิตวิญญาณ, การล่าถอย

นักบุญ เปโตร คริโซโลกุส 

สิ่งสื่อแทนถึงท่าน : บิชอปเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา ซิคตุส ที่ 3 , บิชอปถือจานในมือ

นักบุญ มาร์ธา 

     องค์อุปถัมภ์ : คนดูแลบ้าน, การปรุงอาหาร, นักโภชนการ, ผู้รับใช้ในเรือน, แม่บ้าน, คนซักแห้ง, ผู้รับใช้, คนงานหญิง, นักเดินทาง, สาวใช้
     สิ่งสื่อแทนถึงท่าน : ไม้กวาด, กุญแจ, ทัพพี

บุญราศี เมลคอร์ การ์เซีย แซมเพโดร


    ท่านเกิดวันที่ 26 เมษายน ปี 1821 ที่ ซาน เพโดร เอร์ อาร์โรโย่ ประเทสสเปน

นักบุญ แพนเธเลออน

องค์อุปถัมภ์ : ต่อต้านวัณโรค, ชายโสด, แพทย์, อายุรแพทย์, หมอ, เหยื่อของการทรมาน

นักบุญโยอาคิม และ นักบุญอันนา เป็นบิดรมารดาผู้ปกครองของพระแม่มารีย์ แม่ของชาวเรา

หลังจากที่ท่านทั้งสองมิอาจมีบุตรธิดามาได้หลายปี ทูตสวรรค์ปรากฏกายขึ้นเบื้องหน้าท่านทั้งสอง

Page 1 of 3
You are here: Home นักบุญตลอดปี St.Day กรกฎาคม