“คนสบายดีไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บไข้ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่เรามาเพื่อเรียกคนบาป” (มก. 2:17)

 
นักบุญ เดือนตุลาคม
นักบุญ เดือนตุลาคม

นักบุญ เดือนตุลาคม (30)

ท่านประสบปัญหาหลายประการในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ทั้งการที่ไม่ได้รับการศึกษาที่ดีเพียงพอ และสุขภาพอันไม่สู้ดีของท่าน

หากแต่หัวใจภายใน กลับเร่าร้อนยิ่งกว่าที่เคยมีมา และได้ลงแรงทำงานในตำแหน่งของท่านอย่างดีเป็นเวลาหลายต่อหลายปีล่วงเลยผ่านไป

โดยเชื่อว่าท่านได้ประกอบอาชีพเป็นชาวประมงคนหาปลามาก่อน ท่านออกเทศนา แพร่ธรรม ประกาศพระวาจาในซีเรีย เมโซโปเตเมีย และ เปอร์เซีย

ทั้งสองท่านก็ยังคงทำงานต่อ โดยทำงานภายใต้ปกครองในราชวังขององค์ราชินีแทน ซึ่งพระราชินีก็มีพระทัยกว้าง

หากแต่ทั้งสองท่านมีอันต้องจบชีวิตมรณภาพลงตามแบบฉบับมรณะสัขขี ในสมัยของนูเมเรียน และคารินุส มีตำนานเรื่องเล่ามากมาย

Page 1 of 3
You are here: Home นักบุญตลอดปี St.Day ตุลาคม