พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 
นักบุญ เดือนมีนาคม
นักบุญ เดือนมีนาคม

นักบุญ เดือนมีนาคม (28)

ท่านได้เป็นทหาร และเป็นเจ้าหน้าที่นายทหารชั้นผู้น้อยในกองกำลังจักรวรรดิโรมัน

ท่านได้รับการเลือกให้ดำรงตำแหน่งเป็นพระสันตะปาปาพระองค์ที่ 44

ก่อนจะถูกฆ่าโดยเงื้อมมือของบิดาของท่านเอง ด้วยการตัดศีรษะด้วยดาบ จากการที่ท่านหันมารับเชื่อคริสต์ศาสนานั่นเอง 

นักบุญ ออกุสต้า แห่ง เทรวิโซ่

นักบุญ มาร์กาเร็ต คลิเธโรว์

ท่านได้ถูกนำตัวไปขึ้นศาลไตร่สวนในไทเบิร์น ท่านปฏิเสธที่จะตอบยอมรับข้อกล่าวหาใดๆ ทั้งสิ้น ด้วยเกรงว่านั่นจะทำให้บรรดาคนรับใช้และลูกๆ ของท่าน

Page 1 of 2
You are here: Home นักบุญตลอดปี St.Day มีนาคม