ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่าน (มธ. 12:30) 

 

คอนแสตนติน

Written by  Administrator Monday, 19 November 2012 11:31
Rate this item
(1 Vote)
จักพรรดิ ตอนแสตนติน
 
     จักพรรดิคอนสแตนตินเป็นพระโอรสของพระนางเฮเลนน่า (Helenna) สตรีที่นิยายไม่อ้างถึงผู้นี้คือผู้มีความศรัทธาต่อคริสตศาสนาเป็นอย่างมาก และเป็นผู้ทำนุบำรุงสร้างศาสนสถานขึ้นมาหลายต่อหลายแห่ง และพระทางทรงเสด็จประพาสกรุงเยรูซาเลม เพื่อแสวงบุญ และรื้อฟื้นสถานที่สำคัญทั้งหมดของพระเยซูเจ้าไม่ว่าจะเป็นสถานที่ประสุติ สถานที่ถูกตรึงกางเขน มงกุฎหนามของพระเยซู ฯลฯ วีรกรรมสำคัญอันหนึ่งของพระนางคือค้นพบกางเขนอันจริงที่ใช้ตรึงพระเยซูเจ้า
คอนแสตนติน
จักพรรดิ ตอนแสตนติน
 
จักพรรดิคอนสแตนตินเป็นพระโอรสของพระนางเฮเลนน่า (Helenna) สตรีที่นิยายไม่อ้างถึงผู้นี้คือผู้มีความศรัทธาต่อคริสตศาสนาเป็นอย่างมาก และเป็นผู้ทำนุบำรุงสร้างศาสนสถานขึ้นมาหลายต่อหลายแห่ง และพระทางทรงเสด็จประพาสกรุงเยรูซาเลม เพื่อแสวงบุญ และรื้อฟื้นสถานที่สำคัญทั้งหมดของพระเยซูเจ้าไม่ว่าจะเป็นสถานที่ประสุติ สถานที่ถูกตรึงกางเขน มงกุฎหนามของพระเยซู ฯลฯ วีรกรรมสำคัญอันหนึ่งของพระนางคือค้นพบกางเขนอันจริงที่ใช้ตรึงพระเยซูเจ้า
 
ภาพการค้นพบกางเขนของพระราชชนนีเฮเลน
 
พระศาสนจักรได้แต่งตั้งพระนางเป็นนักบุญ พระนางจึงเป็นสตรีศักดิ์สิทธิ์อีกคนหนึ่งของพระศาสนจักรเลยทีเดียว ซึ่งภาพเขียนของพระนางจะวาดภาพพระนางในชุดราชินีทรงมงกุฎกอดกางเขนใหญ่ อันแสดงความสำคัญของพระนางข้อนี้ ซึ่งความเชื่อความศรัทธาในคริสตศาสนาของพระนาง ก็ได้ถ่ายทอดไปยังพระโอรสคอนสแตนตินด้วย
 
CIMA da Conegliano 
St Helena 
1495 
 
ในปี ค.ศ.312 จักพรรดิ มักแซนซีโอ ผู้ตีประเทศอิตาลีและแอฟริกามาแล้ว หมายมงกุฎจักพรรดิจากคอนแสตนติน 
พระองค์จึงยกพลเข้าใกล้กรุงโรมเพื่อเตรียมปะทะกับมักแซนซีโอ ในคืนก่อนสงครามใหญ่ที่สะพาน มิลเวี่ยน คอนแสตนตินได้รับนิมิตจากฝันว่าให้ใส่เครื่องหมายของพระเยซูคริสต์ลงบนโล่ของทหารของพระองค์ พระองค์ก็ทรงเชื่อในฝันนั้นและทำตามจนได้รับชัยชนะที่ยิ่งใหญ่มา 
 
25 ปี ต่อมาหลังจากนั้น ขณะที่จักพรรดิคอนสแตนตินและกองทัพกำลังรุดหน้าไปที่โรมนั้น พวกเขาสังเกตเห็นแสงสว่างอันมากมายมหาศาล กับ ปรากฏการณ์ประหลาดบนท้องฟ้า มีกางเขนแสงปรากฏขึ้น และมีเสียงดังมาว่า 
 
"ด้วยเครื่องหมายนี้ เจ้าจะเป็นผู้มีชัย" (hoc signo victor eris or ) 
และในคืนต่อมา พระเยซูคริสต์ปรากฏพระองค์ต่อคอนสแตนตินในฝัน และสั่งให้คอนสแตนตินใส่เครื่องหมายของสวรรค์ ลงบนธงประจำกองทัพ ซึ่งชื่อของธงนั้นมีชื่อว่า "Labarum" ผลของการทำตามนั้นคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ซึ่งพระองค์ได้ยกถวายขึ้นต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า
 
ก่อนสมัยของจักพรรดิ คอนแสตนติน นั้น คริสตศาสนิกชนในโรมถูกเบียดเบียนอย่างหนัก ซ้ำจำนวนผู้นับถือศาสนาคริสต์ยังมีเพียง 15 % เท่านั้นด้วย 
 
ก่อนหน้านั้นคาดว่ามีคริสตชนถูกฆ่าจากการเบียดเบียนเหล่านี้ถึง 200,000 คน 
 
แต่หลังจักพรรดิ คอนแสตนตินครองอำนาจ พระองค์ก็ได้ทรงให้การอุปถัมภ์ทำนุบำรุง คริสตศาสนา และยุติการเบียดเบียนคริสตศาสนิกชนทั้งหมด แต่ในขณะเดียวกันพระองค์ก็ให้เสรีภาพทางการนับถือศาสนาต่อพลเมืองทุกคนโดยทรงประกาศกฤษฏีกามิลานขึ้นในปีค.ศ. 313 ให้ทุกคนมีเสรีภาพในการนับถือศาสนา 
 
ในช่วงปีคริสตศักราช 325-337 จักพรรดิคอนสแตนตินยังคงทรงให้การสนับสนุนต่อทางศาสนจักรเช่นที่ผ่านมา และยิ่งเด่นชัดมากขึ้นจากการบริจาคทาน และ บริจาคทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นเงินจำนวนมาก 
 
ภายหลังพระองค์ได้ย้ายเมืองหลวงไปทางตะวันออก ก่อตั้งเป็นกรุงคอนแสตนติโนเปิลขึ้นมา ซึ่งภายหลังได้กลายเป็นที่ตั้งหลักของคริสตศาสนานิกายออร์โธดอกซ์ นั่นเอง 
 
คริสตศาสนานิกายออร์โธดอกซ์แม้แต่ในปัจจุบัน ก็ยังนับว่ามีรูปแบบความเชื่อ ธรรมเนียมปฏิบัติที่ใกล้เคียงกับในยุคของจักพรรดิ คอนแสตนติน มากทีเดียว 
 
 
 
Q : จริงหรือที่จักพรรดิ คอนแสตนตินสถาปานา คริสตศาสนา เป็นศาสนาประจำชาติของชาวโรมัน ? 
 
A : ไม่เป็นความจริง 
จริงอยู่ที่พระองค์ทรงมีความศรัทธาต่อคริสตศาสนาเป็นอย่างมาก และให้การอุปถัมภ์ ทำนุบำรุงคริสตศาสนามาด้วยดีเสมอมา แต่พระองค์ก็ทรงให้เสรีภาพทางการนับถือศาสนาแก่พลเมืองโรมันทุกคนโดยไม่มีการแบ่งแยก คริสตศาสนาพึ่งมาเป็นศาสนาประจำชาติโรมันในสมัยของจักพรรดิ ทีโอโดซีอุส ซึ่งครองราชย์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 379-395 
 
 
 
Q : จริงหรือที่จักพรรดิ คอนแสตนติน มาเป็นคริสตชนเพราะถูกบังคับ ? 
 
A : ไม่เป็นความจริงเลย 
พระองค์สมัครพระทัยด้วยตัวของพระองค์เอง ก่อนนั้นพระองค์เคยเคารพบูชาเทพเจ้าของทางกรีกโรมัน อย่าง Mars หรือ Apollo แต่หลังจากพระองค์ได้สัมผัสคริสตศาสนาผ่านกิจการศรัทธาของพระนางเฮเลนนา พระมารดาของพระองค์ และได้รับนิมิตด้วยพระองค์เองแล้ว พระองค์ก็มีศรัทธาต่อคริสตศาสนาอย่างแรงกล้าจนเต็มพระทัยที่จะหันมานับถือคริสตศาสนาเอง
 
การรับศีลล้างบาปของจักรพรรดิ์คอนแสตนติน
 
Q : จริงหรือไม่ที่ จักพรรดิ คอนแสตนติน เป็นเพแกนมาตลอดชีวิต แล้วจึงพึ่งมารับบัพติสมาก่อนจะสิ้นพระชนม์ ? 
 
A : ในความเป็นจริงแล้ว จักพรรดิคอนสแตนตินทรงนับถือคริสตศาสนาในทางปฎิบัติมาตั้งแต่ทรงเห็นนิมิตแล้ว 
 
แต่การที่พระองค์รับบัพติสมา (พิธีล้างบาป) ก่อนสิ้นพระชนม์นั้น ก็เพราะเป็นความเชื่อคริสตชนยุคแรก ที่เชื่อว่าการรับบัพติสมาจะชำระล้างบาปทั้งหมด จึงไม่สามารถรับซ้ำได้ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงที่บางคนจะรับบัพติสมาตอนใกล้จะสิ้นชีวิตที่สุด เพื่อที่จะได้ไม่กระทำบาปความผิดอะไรต่อ และตรงเข้าสู่สวรรค์เลย จึงไม่น่าแปลกอะไรที่พระองค์จะทรงกระทำเช่นนั้นด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพระองค์เองที่รบ หรืออาจสั่งประหารจากภาระหน้าที่อันบังคับของพระองค์ 
 
 
 
อ้างอิง 
 
* Philip Schaff , History of The Christian Church (Grand Rapids : Eerdmans ,1950 ed.) vol. 3 p. 30 ; cf. F.F. Bruce , the spreading Flame (Grand Rapids : Eerdmans ,1958; 1995 reprint) 
 
* Richard Abanes , “The Truth Behind The Davinci Codes”

Latest from Administrator

More in this category: « Vitruvian man

Leave a comment

โปรดอ่านก่อน Comment
1. ไม่ควรใช้วาจาส่อเสียดดูหมิ่น คำหยาบ ฯลฯ
2. ข้อความของท่านจะรอการพิจารณา

ด้านล่างตรง ReCaptcha
เมื่อท่านกรอกอักษรที่แสดงเรียบร้อยแล้ว กรุณาสังเกตุ
Comment added and waiting for approaval.
(ข้อความได้เพิ่มความคิดเห็นแล้วและรอการอนุมัติ)

แสดงว่าไม่ต้อง ใส่ค่า Recaptcha อีกรอบ
ขอบคุณ

You are here: Home