-- จงตามเรามาเถิด เราจะทำให้ท่านเป็นชาวประมงหามนุษย์ (มก. 1:16-17) --

 
Wednesday, 01 June 2011 13:08

ฐานันดรของเทวดา

Written by  Administrator
Rate this item
(2 votes)

คำว่า angelo ( เทวดา / ทูตสวรรค์ ) มาจากคำในภาษากรีกที่ว่า angelos ซึ่งแปลว่าผู้ถือสาร / ผู้ส่งข่าว เทวดาหรือทูตสวรรค์ก็มีลำดับชั้นหรือฐานันดรด้วยเหมือนกันซึ่งเรียกกันว่าคณะ ในยุคของดีโอนีจีผู้พิพากษาเทียม

      
   มีนักเขียนคริสตชนคนหนึ่งในศตวรรษที่ 4 เป็นคนแรกที่เขียนในหนังสือของท่านที่มีชื่อว่า “ เทววิทยาเพ่งฌานภาวนาและฐานันดรสวรรค์ ” ได้ให้นิยามอย่างชัดเจนและอย่างพิถีพิถันแก่หน้าที่และฐานันดรของเทวดาเป็นเก้าฐานันดร
ปิตาจารย์หลายท่าน เช่นนักบุญเกรโกรีองค์ใหญ่และนักบุญยวง แห่งดามาสเชน นักบุญโทมัส อากวีนาสและท่านอื่นๆก็ได้ดำเนินตามทฤษฎีนี้ คณะและลำดับทั้งเก้าชั้นของเทวดามีดังนี้
เทวดา ( วว . 5,11 ดนล . 7,10)
อัครเทวดา ( ธส . 4,16)
ชั้นบัลลังก์
ชั้นการปกครอง
ชั้นนาย
ชั้นอำนาจ ( อฟ . 1,21 ปต . 3,22)
ชั้นคุณงามความดี
ชั้นเครูบิม ( อสค . 10,1-10 ปฐก . 3.24)
ชั้นเซราฟิม อสย . 6,2-6)
ว่ากันว่าพวกเทวดาอยู่กันตามลำดับชั้นเหล่านี้คือ ชั้นเทวดา ชั้นอัครเทวดา ชั้นบัลลังก์ ชั้นปกครอง ชั้นนาย ชั้นอำนาจ ชั้นคุณงามความดี ชั้นเครูบิมและชั้นเซราฟิม
ฐานันดรของบรรดาเทวดาไม่ได้ขึ้นอยู่กับความแตกต่างทางธรรมชาติ ( เหมือนกับที่มนุษย์เท่าเทียมกันโดยธรรมชาติ ) นักวิชาการบางคนมีความเห็นว่า ความแตกต่างกันของเทวดาขึ้นอยู่กับหน้าที่ของแต่ละท่าน แต่ตามความคิดของนักบุญโทมัส อากวีนาสมันขึ้นอยู่ชั้นของความรักและความศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละท่าน เช่นเดียวกันกับที่มนุษย์มีความแตกต่างกันในชั้นของความศักดิ์สิทธิ์ ในเรื่องนี้นักบุญโทมัสเห็นว่า มนุษย์สามารถที่จะเท่าเทียมกับหรืออาจจะสูงกว่าเทวดาก็ได้ เช่นพระแม่มารีทรงสูงกว่าเทวดาทั้งหลาย ไม่ใช่ทางชั้นตามธรรมชาติ เพราะธรรมชาติมนุษย์แล้วแม่พระย่อมต่ำกว่าเทวดา แต่เพราะชั้นของความศักดิ์สิทธิ์ และพระสงฆ์มีฐานันดรที่สูงกว่าเทวดาเพราะศักดิ์ศรี
ท่านได้เป็นหนึ่งเดียวกันกับบรรดาเทวดาหรือเปล่า ?
ท่านรักเทวดาทั้งหลายไหม ?
Last modified on Wednesday, 01 June 2011 13:30

Leave a comment

โปรดอ่านก่อน Comment
1. ไม่ควรใช้วาจาส่อเสียดดูหมิ่น คำหยาบ ฯลฯ
2. ข้อความของท่านจะรอการพิจารณา

ด้านล่างตรง ReCaptcha
เมื่อท่านกรอกอักษรที่แสดงเรียบร้อยแล้ว กรุณาสังเกตุ
Comment added and waiting for approaval.
(ข้อความได้เพิ่มความคิดเห็นแล้วและรอการอนุมัติ)

แสดงว่าไม่ต้อง ใส่ค่า Recaptcha อีกรอบ
ขอบคุณ

You are here: Home