พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

คริสตศาสนา ประวัติศาสตร์และพระศาสนจักร

Written by  Administrator Thursday, 07 April 2011 09:39
Rate this item
(0 votes)

    3 ศตรววษ ก่อน ค.ศ. พระคัมภีร์ไบเบิ้ลฉบับพระธรรมเก่าฉบับทะเลตาย (Dead Sea Scrolls) ถูกเขียน

    3 ปีก่อนค.ศ.-ค.ศ.0 พระเยซูประสูติ

    ช่วงราวค.ศ. 30 พระเยซูเจ้าถูกตรึงกางเขน

    ค.ศ. 49-62 นักบุญ เปาโล เขียนจดหมายถึงคริสตชนตามเมืองต่างๆ

    ค.ศ. 64-68 จักพรรดิเนโร เบียดเบียนพระศาสนจักร

    ค.ศ. 65-69 พระคัมภีร์ไบเบิ้ลเล่าถึงประวัติและคำสอนของพระเยซูเจ้าบันทึกโดย นักบุญมาระโก นักบุญมัทธิว นักบุญลูกา และ นักบุญยอห์น

    ค.ศ.90-200 เริ่มมีการแปลพระคัมภีร์ไบเบิ้ลในภาษาต่างๆ เช่น ซีเรีย ลาติน คอปติก และ อาราเมอิก

    ช่วงศตรววษที่2 คริสตศาสนาเผยแผ่ไปถึง เอเชียไมเนอร์ กรีซ มาสิโดเนีย อียิปต์ อินเดีย ทั่วยุโรป และแอฟริกาเหนือ

    ค.ศ. 95 จักพรรดิ ดิโดมิเซียน เบียดเบียนศาสนจักร

    ช่วงปี ค.ศ. 100-300 ยุคแห่งมรณสักขี(คาดว่ามีคริสตชนตายเพราะการถูกเบียดเบียนศาสนาของจักรวรรดิ์โรมันถึง200,000คน)

    ค.ศ 100-130 ลัทธินอกสติกแบบที่นำความเชื่อทางคริสตศาสนาเข้าไปประสมเริ่มเฟื่องฟู

    ค.ศ. 107 ทราจานเบียดเบียนศาสนจักร

    ค.ศ. 150-200 ไบเบิ้ลที่บันทึกโดย มาระโก มัทธิว ลูกา และ ยอห์น ถูกถือว่าเป็นพระคัมภีร์ของมวลคริสตชนอย่างเป็นทางการ

    ค.ศ. 150-250 ลัทธินอสติกเขียนคัมภีร์ฉบับฟิลลิป มารีย์ มักดาเลนา และชุดเอกสารนักฮัมบาดี

    ค.ศ. 177-180 จักพรรดิ์มาร์คุส เอาเรลีอุส เบียดเบียนศาสนจักร

    ค.ศ. 180 อีรีเนอุส บิชอปแห่งลียงประณามคำสอนของพวกนอสติค

    ค.ศ. 249-251 จักพรรดิ เดซิอุส เบียดเบียนศาสนจักรทั่วไป

    ค.ศ. 257 จักพรรดิ วาเลเรียน เบียดเบียนศาสนจักร

    ค.ศ. 305 จักพรรดิ ดีโอเกลเซียน เบียดเบียนศาสนจักรอย่างรุนแรง

    ค.ศ. 312 จักพรรดิคอนแสตนตินขึ้นครองราชย์

    ค.ศ. 313 จักพรรดิคอนแสตนตินออกพระราชกฤษฎีกาแห่งเมืองมิลานเพื่อคุ้มครองคริสตศาสนา และ คริสตศาสนิกชน

    ค.ศ. 320 จักพรรดิคอนแสตนตินย้ายราชธานีไปที่เมืองบีซานซีอุม และเปลี่ยนชื่อเมืองเป็น คอนแสตนติโนเปิล

    ค.ศ. 325 การสังคยนาสากลที่ ไนซีอา ยืนยันว่าพระเยซูเป็นทั้งพระเจ้า และมนุษย์

    ค.ศ. 367 อเธนาเชียส บิชอปแห่งอเล็กซานเดรียบรรจุรายชื่อหนังสือของพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ทั้ง 27 เล่ม

    ค.ศ. 381 การสังคยนาที่กรุงคอนแสตนติโนเปิล / จักพรรดิทีโอโดซิอุส ทรงประกาศให้คริสตศาสนาเป็นศาสนาประจำจักวรรดิโรมัน

    ค.ศ. 384 นักบุญ เยโรม รวบรวมคัมภีร์ทั้งหมดที่ยอมรับกัน แปลเป็นภาษาละตินอย่างเป็นทางการ และเรียกส่วนที่เป็นสาระบบรอง ว่า อธิกธรรม(Aprocypha) และพระคัมภีร์ไบเบิ้ลในการแปลครั้งนี้เป็นฉบับมาตรฐานของพระศาสนจักรคาทอลิ คจนปัจจุบันและใช้แปลเป็นภาษาต่างๆอย่างแพร่หลายในสมัยนั้น

    ค.ศ. 395 หลังการสิ้นพระชนม์ของจักพรรดิ ทีโอโดซิอุส อาณาจักรโรมันถูกแบ่งออกเป็นโรมันตะวันตก กับ โรมันตะวันออก

    ค.ศ. 431 การสังคยนาที่เมืองเอเฟซัส ประกาศย้ำว่าพระเยซูมีทั้งธรรมชาติพระเจ้า และธรรมชาติมนุษย์ และประกาศว่าพระมารดามารีย์มีฐานะ "มารดาพระเจ้า"

    ค.ศ. 451 การสังคยนาที่เมืองคาลเซโดเนีย

    ค.ศ. 476 อวสานจักรวรรดิโรมันตะวันตก เหลือแต่โรมันตะวันออก

    ค.ศ.496 ฝรั่งเศสเข้าเป็นประเทศคริสตศาสนา และถูกขนานนามว่า "ธิดาหัวปีของพระศาสนจักร"


    อ้างอิง

    * ดร. กฤษณา หงษ์อุเทน, "ศิลปะคริสเตียนในทวีปยุโรป", บริษัท สยามเพรส
    แมแนจเม้นท์ จำกัด จัดพิมพิ์

    * L. Munch, J. Montjuvin : Panorama of Church History, Paris France 1964

    * National Geographic, May 2006, Issue 58

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

(Page 1 of 3)
Last modified on Monday, 19 November 2012 11:49

Latest from Administrator

Related items (by tag)

Leave a comment

โปรดอ่านก่อน Comment
1. ไม่ควรใช้วาจาส่อเสียดดูหมิ่น คำหยาบ ฯลฯ
2. ข้อความของท่านจะรอการพิจารณา

ด้านล่างตรง ReCaptcha
เมื่อท่านกรอกอักษรที่แสดงเรียบร้อยแล้ว กรุณาสังเกตุ
Comment added and waiting for approaval.
(ข้อความได้เพิ่มความคิดเห็นแล้วและรอการอนุมัติ)

แสดงว่าไม่ต้อง ใส่ค่า Recaptcha อีกรอบ
ขอบคุณ

You are here: Home