-- จงตามเรามาเถิด เราจะทำให้ท่านเป็นชาวประมงหามนุษย์ (มก. 1:16-17) --

 
Administrator

Administrator

ตลอดช่วงเวลาแห่งการปกครองในยุคของท่าน ท่านคอยปกป้องและให้ความเอาใจใส่ต่อบรรดาผู้ยากไร้เป็นพิเศษ

พระสันตะปาปา นักบุญ ฮิลารี่

 ท่านเป็นที่เลื่องลือรู้จักถึงในฐานะผู้พิทักษฺปกป้องสิทธิ์อันชอบธรรมของบรรดาพระบิชอป

นักบุญ วัลฟริค แห่ง ฮาเซลบูรี่

ท่านเป็นพระสงฆ์ แต่แม้ท่านจะเป็นเช่นนั้น ท่านกลับดำเนินชีวิตไปตามกระแสโลก

Page 10 of 45
You are here: Home Administrator