“คนสบายดีไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บไข้ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่เรามาเพื่อเรียกคนบาป” (มก. 2:17)

 
Administrator

Administrator

ตลอดช่วงเวลาแห่งการปกครองในยุคของท่าน ท่านคอยปกป้องและให้ความเอาใจใส่ต่อบรรดาผู้ยากไร้เป็นพิเศษ

พระสันตะปาปา นักบุญ ฮิลารี่

 ท่านเป็นที่เลื่องลือรู้จักถึงในฐานะผู้พิทักษฺปกป้องสิทธิ์อันชอบธรรมของบรรดาพระบิชอป

นักบุญ วัลฟริค แห่ง ฮาเซลบูรี่

ท่านเป็นพระสงฆ์ แต่แม้ท่านจะเป็นเช่นนั้น ท่านกลับดำเนินชีวิตไปตามกระแสโลก

Page 10 of 45
You are here: Home Administrator