พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 
Administrator

Administrator

K2_DATE_FORMAT_LC2

สี (Colors)

สี (Colors)

สีเขียว (Green) เป็นสีของพฤกษชาติและฤดูใบไม้ผลิ จึงใช้เป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะที่ฤดูใบไม้ผลิมีต่อฤดูหนาว ซึ่งก็คือชัยชนะของชีวิตที่มีต่อความตายนั่นเอง

ความหมายของรูปทรงในคริสตศาสนา

     รูปห้าเหลี่ยม (Pentagram) เป็นรูปทรงเรขาคณิตที่มียอดแหลมห้ายอดเช่นเดียวกับดวงดาวที่มีห้าแฉก จึงมีความสำคัญในแง่ของสัญลักษณ์มานานโดยเริ่มแรกลูกศิษย์ของพิธากอรัส (Pythagoras) ผู้เป็นนักปราชญ์ นักคณิตศาสตร์ และนักปฏิรูปศาสนาชาวกรีกเป็นผู้ริเริ่มใช้ก่อน

ลูกก็จะยิ่งเป็นคนสุภาพถ่อมตนในการพิพากษาตัดสิน และจะปลอดภัยในการ เรียนรู้มากเพียงนั้น

---+++การทำสมาธิในคริสตศาสนา+++---

การภาวนาที่ “จริงใจ” หมายความว่าอะไร? ในบทที่ 6 ของพระวรสารโดยนักบุญมัทธิว พระเยซูเจ้าทรงสอนเรื่องการภาวนาว่า “เมื่อท่านภาวนาจงเข้าไปใน ‘ห้องลับส่วนตัว’ ของท่าน (Your ‘inner’ room) และอธิฐานต่อพระบิดาเจ้าภายในสถานที่ ‘ลับ’ นั้น อย่ายืนภาวนาที่มุมถนนเพื่อให้ใครๆ เขาได้เห็นและยกย่อง” พระองค์ตรัสว่า “จงภาวนาอย่างซื่อๆ อย่ายืนภาวนาที่มุมถนนเพื่อให้ใครๆ เขาได้เห็นและยกย่อง”   พระองค์ตรัสว่า “จงภาวนาอย่างซื่อๆ เรียบง่ายโดยไม่ใช้คำพูดมากมายจงอยู่ใน “ขณะปัจจุบัน” (At the present moment) และจงละทิ้งความกังวลใจทั้งหลาย เมื่อท่านภาวนา”

 

เดชะพระนาม พระบิดา และพระบุตร และพระจิต อาแมน 

     นักบุญเยโรม ปิตาจารย์ของพระศาสนจักร ผู้จัดสาระบบพระคัมภีร์ไบเบิ้ลที่คริสตชนทุกนิกายใช้กันอยู่ทุกวันนี้ กล่าวได้ว่าคัมภีร์เล่มไหนจริงไม่จริงท่านเป็นคนคัด และจัดเป็นไบเบิ้ลที่ใช้กันมาจนปัจจุบัน ท่านได้ตอบคำถามเรื่องการให้ความเคารพนักบุญ และพระธาตุนักบุญไว้ด้วย

หลังจากการประจักษ์ถึงแปดชั่วโมงเมื่อง 15 พฤษภาคม 1982 เด็กได้เห็นภาพประชาชนกำลังฆ่าฟันซึ่งกันและกัน, แม่น้ำเป็นสายเลือด, ร่างของผู้ตายไม่มีใครฝัง, ต้นไม้จำนวนมากลุกเป็นไฟ. Agnes ได้เห็นภาพอันน่าสยดสยองและเจ็บปวดของเหตุการณ์เมื่อ 1983 ระหว่างการประจักษ์ของพระเยซูเจ้าซึ่งประทับอยู่เบื้องหน้าฝูงชนจำนวนมหึมา

Latin cross (cross of the Passion) ไม้กางเขนแบบละติน / Greek cross ไม้กางเขนแบบกรีก / St peter's cross ไม้กางเขนนักบุญปีเตอร์ 

ความอยากรู้เรื่องเพศของวัยรุ่น: บาปหนักหรือบาปเบา?

 "ความคิด วาจา กิจการและความปรารถนาอย่างจงใจที่ขัดแย้ง ต่อต้านกฎนิรันดร์ของพระเจ้า" 

( factum, dictum, velconcupitum contra legem aeternam )

บาปคืออะไร ?

การช่วยตัวเองทางเพศนั้นบาปหรือไม่อย่างไร?

คุณพ่อ ไพบูลย์ อุดมเดช C.Ss.R.

พฤติกรรมของเราจึงต้องดูที่เจตนาเป็นหลัก แต่เจตนาเองจะถูกครอบงำด้วยแรงกดดันทั้งภายนอกและภายในก็ได้เช่นกัน เช่นนี้แล้ว เจตจำนงของเราก็มีปัญหา

วันทามารีอา

ชาวคริสเตียนทุกนิกายต่างพากันหาเหตุผลของตนเองในการให้ความเคารพต่อมารดาของพระเยซูเจ้า

การเปลี่ยนแปลงในเชิงเทววิทยา ชาวโปรแตสแตนท์หันมาให้ความสำคัญ และ ความเคารพต่อพระนางพรหมจารีย์มารีอา พระมารดาของพระเยซูเจ้า

You are here: Home Administrator