จงกลับใจและเชื่อข่าวดีเถิด (มก. 1:15)

 
Administrator

Administrator

K2_DATE_FORMAT_LC2

ตัวเลข

เลขสาม (Three) เป็นตัวเลขที่พิธากอรัสเรียกว่า “ตัวเลขที่สมบูรณ์แบบ” เพราะประกอบด้วยจุดเริ่มต้น จุดกลึ่งกลาง และจุดจบ ในคริสตศาสนาตัวเลขนี้กลายเป็นเลขศักดิ์สิทธิ์ หมายถึงพระตรีเอกานุภาพ อันประกอบด้วย พระบิดา พระบุตร และพระจิต และระยะเวลาสามวันที่พระคริสต์ทรงอยู่ในอุโมงค์เก็บพระศพ เลขหนึ่ง (One) เป็นสัญลักษณ์ของเอกภาพ

      ความฝัน หรือนิมิต ในพระคัมภีร์มีความต่างกันคือ คนจะฝันเมื่อนอนหลับ แต่นิมิต จะเห็น ทั้งในเวลาที่ตื่นหรือหลับก็ได้ ( ๑ซมอ.๓.๓-๑๕, ดนล.๒.๑๙,ลก.๑.๒๒ ) ความต่างกันอีกอย่างคือ

“บรรดาสัตบุรุษพึงสังวรไว้ว่า ความศรัทธาภักดีที่แท้หาใช่อยู่ที่ความรู้สึกอันไร้ผล และเป็นของชั่วครู่ชั่วยาม ทั้งพึงระวังความเชื่อง่ายอันไร้สาระ แต่ความศรัทธาภักดีที่แท้นั้นพาให้ชาวเรามารู้จักเกียรติศักดิ์อันสูงส่งของพระมารดาพระเจ้า และผลักดันเราให้มีความรักประสาลูกต่อพระมารดาของเรา และกระตุ้นให้เราเอาอย่างคุณธรรมต่าง ๆ ของพระแม่เจ้าด้วย” (พระธรรมนูญว่าด้วยพระศาสนจักร ข้อ 67) 

ท่านนักบุญฟรันซีส บอร์เกียแล้ว เมื่อเข้าไปในวัด ท่านจะมุ่งหน้าไปที่ที่ประดิษฐานศีลมหาสนิททันทีโดยไม่มีผิดพลาด

 

 

เราก็ได้กลิ่นกุหลาบอย่างแรงและกำยานจากต้นไม้ข้างป่า

Pope Saint Pius V
พระสันตะปาปา นักบุญ ปิอุส ที่ 5
องค์อุปถัมภ์ : บอสโค มาเลงโก้, อิตาลี
     พระสันตะปาปาปิอุส ที่ 5 ได้ดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาในช่วงปี 1556-1572
Saint Catherine of Siena
นักบุญ แคทเธอรีน แห่ง ซีเอน่า
องค์อุปถัมภ์ : ความเจ็บป่วย, นักดับเพลิง , การต่อสู้กับไฟ, ยุโรป, อิตาลี, การไม่ยอมแพ้ต่อประจญล่อลวง, นางพยาบาล, ผู้ป่วย
Pope St. Cletus
พระสันตะปาปา นักบุญ เคลตุส
มรณะสัขขี ณ วันที่ 26 เมษายน ปี 91
          นักบุญเคลตุสเป็น พระสันตะปาปาองค์ที่ 3 แห่งโรม ท่านรับสืบช่วงต่อจากนักบุญ ลีนุส และท่านก็ทำหน้าที่รับสืบทอดมาได้อย่างดีเยี่ยมตามความคาดหวัง
You are here: Home Administrator