จงกลับใจและเชื่อข่าวดีเถิด (มก. 1:15)

 
Administrator

Administrator

นักบุญ แคทเทอรีน แห่ง สวีเดน

ท่านได้ประพันธ์งานเขียนที่มีชื่อว่า Sielinna Troëst อันมีความหมายแปลว่า การปลอบประโลมแห่งดวงวิญญาณ แต่ไม่มีฉบับคัดลอกหลุดรอดหลงเหลือมาถึงทุกวันนี้ได้

ท่านทำหน้าที่เป็นผู้ปกครองแห่งคาร์เทจ ร่วมกับตำแหน่งนามของจักวรรดิโรมันแห่งโพรคอนซูล

นักบุญ ลีอา แห่ง โรม

ท่านเป็นที่เลื่องลือจดจำในฐานะผู้ศรัทธาถือเคร่งครัด

นักบุญ เบเนดิคต้า แคมเบียจิโอฟรัซซิเนลโล 

ท่านตัดสินใจใช้ชีวิตอยู่แต่ลำพังตัวคนเดียว ทำให้ไม่มีเหตุให้ตกเป็นที่ติฉินท์นินทา เป็นขี้ปากของบรรดาชาวบ้านอีกต่อไป

บุญราศี ยอห์น แห่ง พาร์มา

ท่านคอยเยี่ยมเยียนแหล่งชุมชนศาสนสถานของคณะฟรานซิสกันตามสถานที่ ตำบลต่างๆ ในหลากสถานหลายประเทศ ซึ่งหมายรวมถึงประเทศอังกฤษ

ท่านถูกเลี้ยงดูขึ้นมาในฐานะคริสตชนคนหนึ่งในกรุงเยรูซาเล็ม

นักบุญ ยอแซฟ แห่ง อาริมาเทียร์

ท่านเป็นชาวอิสราเอลผู้มั่งคั่งร่ำรวย เป็นเจ้าของโรงงานเหมืองดีบุกในคอร์นเวล และเชื่อว่ามีความเกี่ยวพันทางญาติกับพระเยซูเจ้าด้วย เช่นเดียวกับการที่ท่านเป็นนักเรียนและสานุศิษย์ของพระองค์ในเวลาเดียวกัน

พวกท่านคือกลุ่มมรณสัขขีแห่งอเมริกาเหนือ และประเทศแคนาดา 

 ผู้ได้ใช้หอกแทงที่สีข้างของพระเยซูคริสต์ ขณะที่พระองค์ทรงถูกตรึงกางเขนอยู่นั่นเอง หลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้น ท่านก็ประจักษ์เชื่อว่าพระเยซูเจ้า

You are here: Home Administrator