พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 
Administrator

Administrator

ท่านได้สละทรัพย์สมบัติของวงศ์ตระกูล ขายสิ้นเสียหมด และนำเงินที่ได้นั้นไปจ่ายแจกให้กับผู้ยากไร้ ตลอดจนซื้ออิสรภาพให้กับข้าทาส

ท่านหันเหออกจากโลก หันหน้าเข้าหาองค์พระผู้เป็นเจ้าแทน ด้วยการบำเพ็ญเพียรภาวนาอย่างเร่าร้อน และเปี่ยมศรัทธาอย่างไม่รู้เหนื่อย

ท่านเป็นบุตรในครอบครัว ตระกูลแห่งสภาสูงจากคอร์โดบา ประเทศสเปน ท่านได้รับการเลี้ยงดูให้เติบโตมาอย่างเพียบพร้อม

พระสันตะปาปา นักบุญ ซิมพลิซิอุส

     ท่านเป็นบุตรของคัซตินุส และได้รับมอบอำนาจขึ้นเป็นพระสันตะปาปาในช่วงยุคสุดท้ายของจักวรรดิโรมัน

ท่านได้รับซึ่งนิมิตของพระกุมารเยซู ดำรัสตรัสเรียกท่านว่า “ยอห์น แห่ง องค์พระผู้เป็นเจ้า” เพื่อเป็นการชดเชย ชดใช้ซึ่งความผิดความเลวร้ายที่ท่านได้กระทำมาในฐานะนายทหาร

นักบุญเปาโล เดอะ ซิมเปิ้ล (ผู้เรียบง่าย)

ท่านนอนบนพื้น และอุทิศเวลาในยามค่ำคืนไปกับการบำเพ็ญเพียรภาวนา

โดยอาศัยซึ่งการร้องวิงวอนขอองค์พระผู้เป็นเจ้า ก่อนจะเดินเท้าเปล่าลุยเหล็กร้อนเผาไฟได้โดยไม่ได้รับภัยอันตรายใดๆ ทั้งสิ้น

You are here: Home Administrator