ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่าน (มธ. 12:30) 

 

การค้นอย่างละเอียด +

วีดีโอที่คุณอาจกำลังหาอยู่ "เบื้องหลัง"

ดูวีดีโอนี้
1733 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1328 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1501 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1401 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1315 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1317 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1480 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1471 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1394 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1426 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1517 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1223 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1186 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1263 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1201 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin

Page 1 of 2
You are here: Home Vdo Gallery วีดีโอ ผลการค้นหา