ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่าน (มธ. 12:30) 

 

การค้นอย่างละเอียด +

วีดีโอที่คุณอาจกำลังหาอยู่ "christ"

ดูวีดีโอนี้
1178 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1223 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
2588 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1420 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1350 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1067 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1413 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1161 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1208 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1207 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1228 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1172 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1313 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1556 คนดู
หมวด: ไม่มี
ถูกให้คะแนน 3
ผู้มาเยือน
ดูวีดีโอนี้
1622 คนดู
หมวด: ไม่มี
ถูกให้คะแนน 3
ผู้มาเยือน

Page 1 of 2
You are here: Home Vdo Gallery วีดีโอ ผลการค้นหา