“คนสบายดีไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บไข้ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่เรามาเพื่อเรียกคนบาป” (มก. 2:17)

 

การค้นอย่างละเอียด +

วีดีโอที่คุณอาจกำลังหาอยู่ "jesus"

ดูวีดีโอนี้
1160 คนดู
หมวด: Mary Mother of jesus
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1058 คนดู
หมวด: Mary Mother of jesus
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1160 คนดู
หมวด: Mary Mother of jesus
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1299 คนดู
หมวด: Mary Mother of jesus
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1173 คนดู
หมวด: Mary Mother of jesus
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1388 คนดู
หมวด: Mary Mother of jesus
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1246 คนดู
หมวด: Mary Mother of jesus
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1255 คนดู
หมวด: Mary Mother of jesus
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1145 คนดู
หมวด: Mary Mother of jesus
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1200 คนดู
หมวด: Mary Mother of jesus
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1517 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1383 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1395 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1263 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1201 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin

Page 1 of 3
You are here: Home Vdo Gallery วีดีโอ ผลการค้นหา