ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่าน (มธ. 12:30) 

 

การค้นอย่างละเอียด +

วีดีโอที่คุณอาจกำลังหาอยู่ "mary"

ดูวีดีโอนี้
903 คนดู
หมวด: Mary Mother of jesus
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1004 คนดู
หมวด: Mary Mother of jesus
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1013 คนดู
หมวด: Mary Mother of jesus
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1154 คนดู
หมวด: Mary Mother of jesus
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1020 คนดู
หมวด: Mary Mother of jesus
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1229 คนดู
หมวด: Mary Mother of jesus
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1091 คนดู
หมวด: Mary Mother of jesus
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1103 คนดู
หมวด: Mary Mother of jesus
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
997 คนดู
หมวด: Mary Mother of jesus
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1051 คนดู
หมวด: Mary Mother of jesus
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1230 คนดู
หมวด: In The Beginning
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1439 คนดู
หมวด: The 13th day
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1253 คนดู
หมวด: The 13th day
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1272 คนดู
หมวด: The 13th day
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1335 คนดู
หมวด: The 13th day
ถูกให้คะแนน 3
admin

Page 1 of 2
You are here: Home Vdo Gallery วีดีโอ ผลการค้นหา