“คนสบายดีไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บไข้ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่เรามาเพื่อเรียกคนบาป” (มก. 2:17)

 
NextPrevious

วีดีโอที่มีคนดูอยู่

  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้

วีดีโอล่าสุด

ดูวีดีโอนี้
1412 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1592 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1254 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1314 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1320 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1159 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1159 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1246 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1346 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1169 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1280 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1356 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1222 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1248 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1634 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin

Page 1 of 12
You are here: Home Vdo Gallery วีดีโอ หน้าแรก