พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 
NextPrevious

วีดีโอที่มีคนดูอยู่

  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้

วีดีโอล่าสุด

ดูวีดีโอนี้
1199 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1410 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1079 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1141 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1117 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
993 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1003 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1046 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1159 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1002 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1125 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1166 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1048 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1090 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1441 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin

Page 1 of 12
You are here: Home Vdo Gallery วีดีโอ หน้าแรก