พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 
NextPrevious

วีดีโอที่มีคนดูอยู่

  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้

วีดีโอล่าสุด

ดูวีดีโอนี้
1295 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1489 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1162 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1225 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1205 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1071 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1074 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1134 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1237 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1081 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1191 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1250 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1131 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1166 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1521 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin

Page 1 of 12
You are here: Home Vdo Gallery วีดีโอ หน้าแรก