พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 
NextPrevious

วีดีโอที่มีคนดูอยู่

  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้

วีดีโอล่าสุด

ดูวีดีโอนี้
1333 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1521 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1192 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1252 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1240 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1100 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1100 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1167 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1269 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1108 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1216 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1281 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1160 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1188 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1554 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin

Page 1 of 12
You are here: Home Vdo Gallery วีดีโอ หน้าแรก