พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 
NextPrevious

วีดีโอที่มีคนดูอยู่

  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้

วีดีโอล่าสุด

ดูวีดีโอนี้
1378 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1565 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1230 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1289 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1290 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1137 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1135 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1218 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1320 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1148 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1255 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1328 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1198 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1227 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1604 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin

Page 1 of 12
You are here: Home Vdo Gallery วีดีโอ หน้าแรก