ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่าน (มธ. 12:30) 

 

การช่วยตัวเองทางเพศนั้นบาปหรือไม่อย่างไร?

คุณพ่อ ไพบูลย์ อุดมเดช C.Ss.R.

พฤติกรรมของเราจึงต้องดูที่เจตนาเป็นหลัก แต่เจตนาเองจะถูกครอบงำด้วยแรงกดดันทั้งภายนอกและภายในก็ได้เช่นกัน เช่นนี้แล้ว เจตจำนงของเราก็มีปัญหา

You are here: Home Displaying items by tag: การช่วยตัวเอง