ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่าน (มธ. 12:30) 

 

The Virgin of the Rocks

รูปนี้สามารถเรียกว่า The Virgin of the Rocks หรือ The Madona of the Rocks ก็ได้

Published in Da Vinci Code
You are here: Home Displaying items by tag: พรหมจารีย์แห่งหินผา