จงกลับใจและเชื่อข่าวดีเถิด (มก. 1:15)

 
Displaying items by tag: อะตอมมิค
Monday, 18 June 2012 12:14

Creation and Evolution

Creation and Evolution

ทฤษฎีวิวัฒนาการ

 รูปแบบทางสรีระ (phenotype) ด้วย โดยสิ่งที่สนับสนุนแนวคิดนี้คือการเปลี่ยนแปลงของชายหญิงที่เกิดรุ่นต่อๆมาอันมีผลจากการเปลี่ยนแปลงของรุ่นก่อนมามีอิทธิพล รวมทั้งผลจากปัจจัยของสภาพแวดล้อม และ ธรรมชาติคัดสรรค์

You are here: Home นักบุญตลอดปี St.Day มกราคม Displaying items by tag: อะตอมมิค