พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

As The Deer -The Maranatha Singers

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
ผู้มาเยือน » 6pm - Apr 8, 2011
HQ: http://www.youtube.com/watch?v=mvQwvDfY5dk&fmt=18 REQUESTS!:...
คะแนน: 2.5 (270 โหวต)

วีดีโออื่นของ ผู้มาเยือน

ดูวีดีโอนี้
1236 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1198 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1278 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1293 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1259 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1223 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1294 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1388 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1198 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1171 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1369 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1361 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1258 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1262 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1244 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1432 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1209 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1280 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1271 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1651 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1369 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1397 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1641 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1224 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1300 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1265 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1171 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1288 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1175 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1354 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1615 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1147 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1263 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1188 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1060 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1369 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1464 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1409 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1252 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1349 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1242 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1338 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1246 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1420 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1543 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1588 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1588 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1543 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1431 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1616 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1413 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1702 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2343 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2986 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1989 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2078 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1879 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2013 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1886 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1940 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2303 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2124 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2242 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2036 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2148 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1847 คนดู
ดูวีดีโอนี้
3938 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1369 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1283 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1449 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1264 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1345 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1326 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1344 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1651 คนดู
ดูวีดีโอนี้
909 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1011 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1021 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1162 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1030 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1235 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1098 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1111 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1003 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1057 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1322 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1194 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1221 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1597 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1039 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1092 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1248 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1141 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1311 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1209 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1129 คนดู

ความคิดเห็น

You are here: Home Vdo Gallery วีดีโอ หมวด As The Deer -The Maranatha Singers