ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่าน (มธ. 12:30) 

 

As The Deer -The Maranatha Singers

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
ผู้มาเยือน » 6pm - Apr 8, 2011
HQ: http://www.youtube.com/watch?v=mvQwvDfY5dk&fmt=18 REQUESTS!:...
คะแนน: 2.4 (299 โหวต)

วีดีโออื่นของ ผู้มาเยือน

ดูวีดีโอนี้
1371 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1328 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1406 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1425 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1395 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1362 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1425 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1558 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1357 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1307 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1503 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1494 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1402 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1406 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1390 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1570 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1344 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1417 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1422 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1796 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1505 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1550 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1789 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1370 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1445 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1402 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1316 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1424 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1322 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1502 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1785 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1292 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1408 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1317 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1200 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1522 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1612 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1542 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1391 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1496 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1398 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1487 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1386 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1571 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1675 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1738 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1738 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1675 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1576 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1781 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1561 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1938 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2612 คนดู
ดูวีดีโอนี้
3249 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2221 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2316 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2131 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2258 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2137 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2192 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2613 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2443 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2516 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2322 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2400 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2097 คนดู
ดูวีดีโอนี้
4221 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1505 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1423 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1586 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1410 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1478 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1487 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1482 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1796 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1057 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1159 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1159 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1298 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1173 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1387 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1245 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1254 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1145 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1200 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1517 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1383 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1395 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1796 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1201 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1263 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1426 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1328 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1501 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1401 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1315 คนดู

ความคิดเห็น

You are here: Home Vdo Gallery วีดีโอ หมวด As The Deer -The Maranatha Singers