ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่าน (มธ. 12:30) 

 

As The Deer -The Maranatha Singers

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
ผู้มาเยือน » 6pm - Apr 8, 2011
HQ: http://www.youtube.com/watch?v=mvQwvDfY5dk&fmt=18 REQUESTS!:...
คะแนน: 2.5 (253 โหวต)

วีดีโออื่นของ ผู้มาเยือน

ดูวีดีโอนี้
1198 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1157 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1236 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1254 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1214 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1184 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1250 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1324 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1152 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1129 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1326 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1314 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1214 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1215 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1200 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1390 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1161 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1237 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1222 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1607 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1319 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1348 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1586 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1183 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1255 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1215 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1121 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1240 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1131 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1313 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1548 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1103 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1214 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1145 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1014 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1323 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1417 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1368 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1211 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1299 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1190 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1281 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1201 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1374 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1491 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1541 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1541 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1491 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1385 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1549 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1361 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1603 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2227 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2836 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1881 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1967 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1771 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1910 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1784 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1830 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2188 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2001 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2105 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1919 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2042 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1733 คนดู
ดูวีดีโอนี้
3819 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1319 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1228 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1400 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1212 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1300 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1273 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1290 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1607 คนดู
ดูวีดีโอนี้
865 คนดู
ดูวีดีโอนี้
960 คนดู
ดูวีดีโอนี้
976 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1116 คนดู
ดูวีดีโอนี้
983 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1184 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1051 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1052 คนดู
ดูวีดีโอนี้
960 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1012 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1230 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1112 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1150 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1502 คนดู
ดูวีดีโอนี้
972 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1023 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1174 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1061 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1218 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1116 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1060 คนดู

ความคิดเห็น

You are here: Home Vdo Gallery วีดีโอ หมวด As The Deer -The Maranatha Singers