พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

ภาคส่องสว่าง

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 1pm - Oct 6, 2011
ไม่ทราบ
คะแนน: 2.6 (195 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
1347 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1535 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1201 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1263 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1254 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1109 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1110 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1182 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1284 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1118 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1230 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1292 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1173 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1200 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1569 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1017 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1069 คนดู
ดูวีดีโอนี้
999 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1074 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1046 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1073 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1252 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1235 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1239 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1189 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1435 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1090 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1379 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1250 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1197 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1206 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1447 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1843 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1587 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1745 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1547 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1372 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1395 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1159 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1341 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1211 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1287 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1172 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1047 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1355 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1155 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2913 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1407 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1321 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1595 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1226 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1333 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1248 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1134 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1193 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1280 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1243 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1250 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1183 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1223 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1451 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1416 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1237 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1210 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1278 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1273 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1255 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1264 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1229 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1247 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1244 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1346 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1357 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1157 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1182 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1369 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1264 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1478 คนดู

ความคิดเห็น

You are here: Home Vdo Gallery วีดีโอ หมวด Payer ภาคส่องสว่าง ภาคส่องสว่าง