“คนสบายดีไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บไข้ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่เรามาเพื่อเรียกคนบาป” (มก. 2:17)

 

ภาคมหาทรมาน

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 1pm - Oct 6, 2011
ไม่ทราบ
คะแนน: 3.0 (222 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
1575 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1734 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1395 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1472 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1481 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1318 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1317 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1402 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1503 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1330 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1427 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1518 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1384 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1397 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1797 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1202 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1264 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1187 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1255 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1224 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1263 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1416 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1445 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1455 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1375 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1615 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1287 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1580 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1456 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1390 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1388 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1663 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
2160 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1867 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2073 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1887 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1694 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1543 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1323 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1503 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1371 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1446 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1317 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1200 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1522 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1317 คนดู
ดูวีดีโอนี้
3237 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1571 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1488 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1786 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1398 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1496 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1409 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1292 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1345 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1425 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1395 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1403 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1328 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1373 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1612 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1570 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1391 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1362 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1425 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1426 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1425 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1417 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1390 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1406 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1402 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1495 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1503 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1307 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1357 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1558 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1406 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1762 คนดู

ความคิดเห็น