พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

ภาคมหามงคลรุ่งเรือง

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 1pm - Oct 6, 2011
ไม่ทราบ
คะแนน: 2.7 (186 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
1270 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1471 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1142 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1209 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1188 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1059 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1060 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1116 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1218 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1061 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1174 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1230 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1112 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1150 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1502 คนดู
ดูวีดีโอนี้
972 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1023 คนดู
ดูวีดีโอนี้
952 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1027 คนดู
ดูวีดีโอนี้
998 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1025 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1203 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1184 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1172 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1138 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1395 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1045 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1311 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1199 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1146 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1154 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1394 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1505 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1477 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1649 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1464 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1287 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1368 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1131 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1313 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1183 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1255 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1145 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1014 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1323 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1121 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2818 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1374 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1281 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1548 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1190 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1299 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1214 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1103 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1161 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1254 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1214 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1215 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1157 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1198 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1417 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1390 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1211 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1184 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1250 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1240 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1222 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1237 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1200 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1215 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1214 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1314 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1326 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1129 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1152 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1324 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1236 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1415 คนดู

ความคิดเห็น

You are here: Home Vdo Gallery วีดีโอ หมวด Payer ภาคมหามงคลรุ่งเรือง ภาคมหามงคลรุ่งเรือง