ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่าน (มธ. 12:30) 

 

พระเมตตา + เพลงพระเมตตา

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 1pm - Oct 6, 2011
ไม่ทราบ
คะแนน: 2.7 (240 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
1397 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1580 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1244 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1301 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1303 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1149 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1148 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1231 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1332 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1159 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1266 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1346 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1213 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1237 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1617 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1055 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1109 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1040 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1113 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1086 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1116 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1283 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1289 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1288 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1225 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1468 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1129 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1424 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1296 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1233 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1237 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1493 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1424 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1189 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1201 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1079 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1386 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1369 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1187 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1318 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1239 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1638 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1668 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1924 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1637 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1166 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1280 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1437 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1357 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1368 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1263 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1225 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1308 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1405 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1275 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1309 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1295 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1210 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1249 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1240 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1215 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1185 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1484 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1304 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1290 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1298 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1280 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1447 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1261 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1276 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1277 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1377 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1384 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1269 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1561 คนดู

ความคิดเห็น

You are here: Home Vdo Gallery วีดีโอ หมวด Payer พระเมตตา + เพลงพระเมตตา พระเมตตา + เพลงพระเมตตา