พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

พระเมตตา + เพลงพระเมตตา

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 1pm - Oct 6, 2011
ไม่ทราบ
คะแนน: 2.8 (296 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
1627 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1786 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1445 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1520 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1528 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1360 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1366 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1453 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1555 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1378 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1471 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1564 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1436 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1438 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1844 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1239 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1305 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1230 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1296 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1259 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1305 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1455 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1485 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1507 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1412 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1661 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1329 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1624 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1498 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1431 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1433 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1707 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1571 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1359 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1353 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1233 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1560 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1540 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1358 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1479 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1403 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1921 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1935 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2209 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1829 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1327 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1446 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1608 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1519 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1531 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1438 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1377 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1458 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1600 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1428 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1457 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1446 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1361 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1405 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1395 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1395 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1341 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1651 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1459 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1458 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1456 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1434 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1604 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1428 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1444 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1440 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1532 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1534 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1421 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1810 คนดู

ความคิดเห็น

You are here: Home Vdo Gallery วีดีโอ หมวด Payer พระเมตตา + เพลงพระเมตตา พระเมตตา + เพลงพระเมตตา