ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่าน (มธ. 12:30) 

 

พระเมตตา + เพลงพระเมตตา

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 1pm - Oct 6, 2011
ไม่ทราบ
คะแนน: 2.7 (232 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
1333 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1521 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1192 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1252 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1240 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1100 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1100 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1167 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1268 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1108 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1216 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1281 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1160 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1188 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1554 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1005 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1058 คนดู
ดูวีดีโอนี้
991 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1062 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1037 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1064 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1242 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1222 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1224 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1177 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1426 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1078 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1365 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1239 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1185 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1196 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1436 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1389 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1153 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1166 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1039 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1348 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1334 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1148 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1281 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1204 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1540 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1570 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1825 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1586 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1127 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1241 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1398 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1315 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1325 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1218 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1187 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1273 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1358 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1238 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1274 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1259 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1179 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1218 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1205 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1176 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1152 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1443 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1265 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1249 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1258 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1244 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1411 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1223 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1240 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1238 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1338 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1349 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1231 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1468 คนดู

ความคิดเห็น

You are here: Home Vdo Gallery วีดีโอ หมวด Payer พระเมตตา + เพลงพระเมตตา พระเมตตา + เพลงพระเมตตา