“คนสบายดีไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บไข้ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่เรามาเพื่อเรียกคนบาป” (มก. 2:17)

 

08-Karol - A man who became Pope.mp4

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
ผู้มาเยือน » 11am - Apr 20, 2011
ไม่ทราบ
คะแนน: 3.1 (210 โหวต)

วีดีโออื่นของ ผู้มาเยือน

ดูวีดีโอนี้
1218 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1179 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1259 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1274 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1238 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1205 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1273 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1358 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1176 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1152 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1349 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1338 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1238 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1240 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1223 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1411 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1187 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1258 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1249 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1629 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1345 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1378 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1614 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1204 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1281 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1244 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1148 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1265 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1153 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1334 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1586 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1127 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1241 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1166 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1039 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1348 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1389 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1231 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1325 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1218 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1315 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1224 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1398 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1515 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1563 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1729 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1166 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1204 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1281 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1148 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1153 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1334 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1039 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1348 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1325 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1315 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1241 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1127 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1586 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1398 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1218 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1244 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1265 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1231 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1224 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1389 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1187 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1378 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2895 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1825 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1570 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1540 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1205 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1238 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1274 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1259 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1179 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1218 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1273 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1358 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1258 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1411 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1223 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1240 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1238 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1338 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1349 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1152 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1176 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1249 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1468 คนดู

ความคิดเห็น