“คนสบายดีไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บไข้ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่เรามาเพื่อเรียกคนบาป” (มก. 2:17)

 

010-Karol - A man who became Pope.mp4

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
ผู้มาเยือน » 11am - Apr 20, 2011
ไม่ทราบ
คะแนน: 3.4 (211 โหวต)

วีดีโออื่นของ ผู้มาเยือน

ดูวีดีโอนี้
1401 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1356 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1440 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1452 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1423 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1388 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1452 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1596 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1391 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1337 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1529 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1528 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1434 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1441 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1423 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1600 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1371 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1453 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1454 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1828 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1535 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1589 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1825 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1397 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1474 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1430 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1353 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1458 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1355 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1535 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1824 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1320 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1440 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1349 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1556 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1647 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1567 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1420 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1527 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1433 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1516 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1417 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1603 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1710 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1781 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1921 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1353 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1556 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1349 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1535 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1355 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1474 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1397 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1440 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1824 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1320 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1516 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1603 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1527 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1433 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1417 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1371 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1458 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1420 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1430 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1647 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1567 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1589 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1710 คนดู
ดูวีดีโอนี้
3285 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2203 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1931 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1914 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1388 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1423 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1452 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1440 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1356 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1401 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1596 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1452 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1391 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1453 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1600 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1423 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1441 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1434 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1528 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1529 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1337 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1454 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1804 คนดู

ความคิดเห็น