“คนสบายดีไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บไข้ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่เรามาเพื่อเรียกคนบาป” (มก. 2:17)

 

010-In-The-Beginning10.mp4

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 11am - Dec 14, 2011
เยซูตำนานสวรรค์
คะแนน: 3.1 (246 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
1484 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1643 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1306 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1371 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1388 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1216 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1214 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1307 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1410 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1227 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1331 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1423 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1276 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1305 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1695 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1114 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1174 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1103 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1173 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1144 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1179 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1342 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1364 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1366 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1293 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1530 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1203 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1504 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1371 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1302 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1304 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1577 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1078 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1108 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1186 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1089 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1176 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1132 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1319 คนดู
ดูวีดีโอนี้
987 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1233 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1097 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1024 คนดู
ดูวีดีโอนี้
999 คนดู
ดูวีดีโอนี้
949 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1038 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1163 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1155 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1287 คนดู
ดูวีดีโอนี้
841 คนดู
ดูวีดีโอนี้
883 คนดู
ดูวีดีโอนี้
907 คนดู
ดูวีดีโอนี้
926 คนดู
ดูวีดีโอนี้
970 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1164 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1338 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1410 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1403 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1412 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1353 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1518 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1424 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1487 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1423 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1276 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1305 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1695 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1114 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1174 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1306 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1331 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1410 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1307 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1214 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1216 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1388 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1643 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1371 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1103 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1144 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1227 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1173 คนดู

ความคิดเห็น