“คนสบายดีไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บไข้ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่เรามาเพื่อเรียกคนบาป” (มก. 2:17)

 

02-Mary mother of jesus.mp4

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 11am - Dec 14, 2011
เยซูตำนานสวรรค์
คะแนน: 3.1 (260 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
1573 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1733 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1394 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1471 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1480 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1317 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1315 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1401 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1501 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1328 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1426 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1517 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1383 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1395 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1796 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1201 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1263 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1186 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1254 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1223 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1262 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1415 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1444 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1454 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1374 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1613 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1286 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1579 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1455 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1389 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1387 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1662 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1374 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1253 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1245 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1386 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1172 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1298 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1159 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1159 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1057 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1200 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1478 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1482 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1487 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1586 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1410 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1423 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1090 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1201 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1263 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1186 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1796 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1395 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1383 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1517 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1426 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1328 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1501 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1315 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1317 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1733 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1394 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1471 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1480 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1223 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1401 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1262 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1254 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1781 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1560 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1738 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1613 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1415 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1444 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1662 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2815 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1579 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1387 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1389 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1454 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1374 คนดู

ความคิดเห็น