“คนสบายดีไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บไข้ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่เรามาเพื่อเรียกคนบาป” (มก. 2:17)

 

011-Karol - A man who became Pope.mp4

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
ผู้มาเยือน » 11am - Apr 20, 2011
ไม่ทราบ
คะแนน: 2.9 (181 โหวต)

วีดีโออื่นของ ผู้มาเยือน

ดูวีดีโอนี้
1224 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1183 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1264 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1281 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1243 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1210 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1278 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1369 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1183 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1157 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1357 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1347 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1244 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1248 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1229 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1417 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1193 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1265 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1255 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1638 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1351 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1383 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1624 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1211 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1287 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1250 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1155 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1274 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1160 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1341 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1595 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1134 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1248 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1047 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1355 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1451 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1395 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1237 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1333 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1226 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1321 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1230 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1407 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1523 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1573 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1739 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1155 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1355 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1341 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1160 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1287 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1211 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1047 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1248 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1595 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1134 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1321 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1407 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1333 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1226 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1230 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1193 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1274 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1237 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1250 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1451 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1395 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1383 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1523 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2913 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1843 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1588 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1555 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1210 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1243 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1281 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1264 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1183 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1224 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1369 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1278 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1183 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1265 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1417 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1229 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1248 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1244 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1347 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1357 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1157 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1255 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1479 คนดู

ความคิดเห็น