“คนสบายดีไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บไข้ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่เรามาเพื่อเรียกคนบาป” (มก. 2:17)

 

011-Karol - A man who became Pope.mp4

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
ผู้มาเยือน » 11am - Apr 20, 2011
ไม่ทราบ
คะแนน: 2.9 (186 โหวต)

วีดีโออื่นของ ผู้มาเยือน

ดูวีดีโอนี้
1262 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1219 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1301 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1315 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1283 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1251 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1317 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1420 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1227 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1197 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1394 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1388 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1286 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1286 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1269 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1458 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1238 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1305 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1300 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1682 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1394 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1433 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1671 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1254 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1331 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1289 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1202 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1315 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1201 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1380 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1649 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1177 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1293 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1091 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1402 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1498 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1433 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1276 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1382 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1276 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1372 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1270 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1453 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1568 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1618 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1782 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1202 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1402 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1380 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1201 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1331 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1254 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1091 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1293 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1649 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1177 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1372 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1453 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1382 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1276 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1270 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1238 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1315 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1276 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1289 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1498 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1433 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1433 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1568 คนดู
ดูวีดีโอนี้
3030 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1948 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1690 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1666 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1251 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1283 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1315 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1301 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1219 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1262 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1420 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1317 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1227 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1305 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1458 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1269 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1286 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1286 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1388 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1394 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1197 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1300 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1582 คนดู

ความคิดเห็น