“คนสบายดีไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บไข้ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่เรามาเพื่อเรียกคนบาป” (มก. 2:17)

 

011-Karol - A man who became Pope.mp4

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
ผู้มาเยือน » 11am - Apr 20, 2011
ไม่ทราบ
คะแนน: 2.9 (192 โหวต)

วีดีโออื่นของ ผู้มาเยือน

ดูวีดีโอนี้
1331 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1288 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1368 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1384 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1356 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1321 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1387 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1515 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1314 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1270 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1464 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1459 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1365 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1355 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1344 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1531 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1308 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1377 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1375 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1758 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1465 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1507 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1754 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1328 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1404 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1362 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1274 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1384 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1278 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1458 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1742 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1249 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1368 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1162 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1480 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1570 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1501 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1346 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1452 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1354 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1448 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1342 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1529 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1636 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1697 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1854 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1274 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1480 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1458 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1278 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1404 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1328 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1162 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1368 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1742 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1249 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1448 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1529 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1452 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1354 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1342 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1308 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1384 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1346 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1362 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1570 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1501 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1507 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1636 คนดู
ดูวีดีโอนี้
3169 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2090 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1826 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1802 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1321 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1356 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1384 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1368 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1288 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1331 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1515 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1387 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1314 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1377 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1531 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1344 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1355 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1365 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1459 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1464 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1270 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1375 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1695 คนดู

ความคิดเห็น