พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

07-Mary mother of jesus.mp4

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 11am - Dec 14, 2011
เยซูตำนานสวรรค์
คะแนน: 3.1 (268 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
1573 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1733 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1394 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1471 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1480 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1317 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1315 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1401 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1501 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1328 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1426 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1517 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1383 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1395 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1796 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1201 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1263 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1186 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1254 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1223 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1263 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1416 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1445 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1455 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1375 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1614 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1287 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1580 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1456 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1390 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1388 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1663 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1375 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1145 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1254 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1246 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1387 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1173 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1160 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1160 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1058 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1200 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1478 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1482 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1487 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1586 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1410 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1423 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1090 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1201 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1263 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1186 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1796 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1395 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1383 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1517 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1426 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1328 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1501 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1315 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1317 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1733 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1394 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1471 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1480 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1223 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1401 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1263 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1254 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1781 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1561 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1738 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1614 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1416 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1445 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1663 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2816 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1580 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1388 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1390 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1455 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1375 คนดู

ความคิดเห็น