ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่าน (มธ. 12:30) 

 

07-Mary mother of jesus.mp4

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 11am - Dec 14, 2011
เยซูตำนานสวรรค์
คะแนน: 3.0 (234 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
1313 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1501 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1172 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1235 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1219 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1084 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1083 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1145 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1246 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1091 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1200 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1262 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1142 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1174 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1535 คนดู
ดูวีดีโอนี้
990 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1044 คนดู
ดูวีดีโอนี้
973 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1046 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1022 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1048 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1228 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1207 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1208 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1161 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1413 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1067 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1350 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1223 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1172 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1178 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1420 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1210 คนดู
ดูวีดีโอนี้
977 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1076 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1067 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1205 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1001 คนดู
ดูวีดีโอนี้
992 คนดู
ดูวีดีโอนี้
980 คนดู
ดูวีดีโอนี้
880 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1030 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1312 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1308 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1292 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1415 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1231 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1245 คนดู
ดูวีดีโอนี้
937 คนดู
ดูวีดีโอนี้
990 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1044 คนดู
ดูวีดีโอนี้
973 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1535 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1174 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1142 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1262 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1200 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1091 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1246 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1083 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1084 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1501 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1172 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1235 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1219 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1022 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1145 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1048 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1046 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1567 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1377 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1556 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1413 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1228 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1207 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1420 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2588 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1350 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1178 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1172 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1208 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1161 คนดู

ความคิดเห็น