ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่าน (มธ. 12:30) 

 

07-Mary mother of jesus.mp4

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 11am - Dec 14, 2011
เยซูตำนานสวรรค์
คะแนน: 3.0 (263 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
1525 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1677 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1343 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1413 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1426 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1256 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1257 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1347 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1450 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1276 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1371 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1464 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1327 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1344 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1739 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1153 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1210 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1135 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1201 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1174 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1213 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1368 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1397 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1404 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1323 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1565 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1239 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1536 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1403 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1337 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1339 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1612 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1332 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1099 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1216 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1205 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1347 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1137 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1121 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1123 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1018 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1158 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1441 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1443 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1435 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1549 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1373 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1385 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1054 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1153 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1210 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1135 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1739 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1344 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1327 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1464 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1371 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1276 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1450 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1257 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1256 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1677 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1343 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1413 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1426 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1174 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1347 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1213 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1201 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1739 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1523 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1697 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1565 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1368 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1397 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1612 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2773 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1536 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1339 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1337 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1404 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1323 คนดู

ความคิดเห็น