พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

010-Mary mother of jesus.mp4

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 11am - Dec 14, 2011
เยซูตำนานสวรรค์
คะแนน: 3.1 (268 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
1384 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1574 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1237 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1294 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1296 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1142 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1140 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1223 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1325 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1154 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1262 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1334 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1204 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1229 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1610 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1051 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1105 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1036 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1108 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1080 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1108 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1279 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1277 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1280 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1219 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1461 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1122 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1414 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1288 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1228 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1231 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1487 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1245 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1010 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1119 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1108 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1242 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1037 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1169 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1029 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1020 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1066 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1353 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1350 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1336 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1456 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1276 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1291 คนดู
ดูวีดีโอนี้
974 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1051 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1105 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1036 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1610 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1229 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1204 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1334 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1262 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1154 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1325 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1140 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1142 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1574 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1237 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1294 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1296 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1080 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1223 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1108 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1108 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1634 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1421 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1597 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1461 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1279 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1277 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1487 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2653 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1414 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1231 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1228 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1280 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1219 คนดู

ความคิดเห็น