พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

01-The Passion Of The Christ

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 3pm - Mar 5, 2012

เรื่องราวเกี่ยวกับช่ว...

คะแนน: 3.4 (245 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
1374 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1561 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1224 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1282 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1283 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1132 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1129 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1209 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1311 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1141 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1248 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1322 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1194 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1221 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1597 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1039 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1092 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1024 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1096 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1071 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1093 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1270 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1262 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1264 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1206 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1452 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1112 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1399 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1273 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1217 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1221 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1473 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1399 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1473 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1217 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1273 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1452 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1206 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1264 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1112 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1262 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1270 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1221 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1374 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1589 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1652 คนดู
ดูวีดีโอนี้
909 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1011 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1021 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1162 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1030 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1235 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1098 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1003 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1057 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1111 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1283 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1326 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1344 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1449 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1264 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1346 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1209 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1311 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1141 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1194 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1129 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1132 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1283 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1282 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1224 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1561 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1248 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1322 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1071 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1024 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1092 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1039 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1597 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1221 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1096 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1093 คนดู

ความคิดเห็น