พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

01-The Passion Of The Christ

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 3pm - Mar 5, 2012

เรื่องราวเกี่ยวกับช่ว...

คะแนน: 3.4 (255 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
1484 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1643 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1306 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1371 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1388 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1216 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1214 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1307 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1410 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1227 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1331 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1423 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1276 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1305 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1695 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1114 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1174 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1103 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1173 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1144 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1179 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1342 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1364 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1366 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1293 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1530 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1203 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1504 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1371 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1302 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1304 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1577 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1504 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1577 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1302 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1371 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1530 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1293 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1366 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1203 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1364 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1342 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1304 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1484 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1662 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1727 คนดู
ดูวีดีโอนี้
987 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1089 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1097 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1233 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1108 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1319 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1176 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1078 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1132 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1186 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1354 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1403 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1410 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1519 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1338 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1413 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1307 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1410 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1227 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1276 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1214 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1216 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1388 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1371 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1306 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1643 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1331 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1423 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1144 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1103 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1174 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1114 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1695 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1305 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1173 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1179 คนดู

ความคิดเห็น