พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

07-The Passion Of The Christ

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 10am - Mar 7, 2012

เรื่องราวเกี่ยวกับช่ว...

คะแนน: 3.4 (224 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
1378 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1565 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1230 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1289 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1290 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1137 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1135 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1218 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1319 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1148 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1255 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1328 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1198 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1227 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1604 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1043 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1098 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1029 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1103 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1075 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1098 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1275 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1273 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1274 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1215 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1460 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1408 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1282 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1224 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1229 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1480 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2647 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1408 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1480 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2647 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1224 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1282 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1460 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1215 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1274 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1273 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1275 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1229 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1378 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1592 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1657 คนดู
ดูวีดีโอนี้
914 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1015 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1025 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1165 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1035 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1239 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1103 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1006 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1061 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1116 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1288 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1331 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1347 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1455 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1269 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1352 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1218 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1319 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1148 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1198 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1135 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1137 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1290 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1289 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1230 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1565 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1255 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1328 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1075 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1029 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1098 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1043 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1604 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1227 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1103 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1098 คนดู

ความคิดเห็น