พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

011-The Passion Of The Christ

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 11am - Mar 7, 2012

เรื่องราวเกี่ยวกับช่ว...

คะแนน: 2.7 (184 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
1331 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1517 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1187 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1249 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1237 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1097 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1095 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1162 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1263 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1103 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1211 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1278 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1155 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1184 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1550 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1002 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1055 คนดู
ดูวีดีโอนี้
985 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1058 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1032 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1061 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1238 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1221 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1175 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1422 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1076 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1363 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1234 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1182 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1194 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1433 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2603 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1363 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1433 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2603 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1182 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1234 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1422 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1175 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1221 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1076 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1238 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1194 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1331 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1562 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1628 คนดู
ดูวีดีโอนี้
887 คนดู
ดูวีดีโอนี้
987 คนดู
ดูวีดีโอนี้
999 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1138 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1007 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1212 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1076 คนดู
ดูวีดีโอนี้
984 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1034 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1084 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1257 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1300 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1317 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1424 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1237 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1322 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1162 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1263 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1103 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1155 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1095 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1097 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1237 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1249 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1187 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1517 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1211 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1278 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1032 คนดู
ดูวีดีโอนี้
985 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1055 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1002 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1550 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1184 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1058 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1061 คนดู

ความคิดเห็น