พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

011-The Passion Of The Christ

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 11am - Mar 7, 2012

เรื่องราวเกี่ยวกับช่ว...

คะแนน: 2.7 (183 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
1295 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1489 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1162 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1225 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1205 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1071 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1074 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1134 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1236 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1081 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1191 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1250 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1131 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1166 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1521 คนดู
ดูวีดีโอนี้
983 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1035 คนดู
ดูวีดีโอนี้
967 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1037 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1012 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1039 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1216 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1193 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1150 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1406 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1055 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1329 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1212 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1158 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1168 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1408 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2578 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1329 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1408 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2578 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1158 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1212 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1406 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1150 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1193 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1055 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1216 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1168 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1295 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1549 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1614 คนดู
ดูวีดีโอนี้
872 คนดู
ดูวีดีโอนี้
968 คนดู
ดูวีดีโอนี้
984 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1124 คนดู
ดูวีดีโอนี้
993 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1194 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1060 คนดู
ดูวีดีโอนี้
969 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1022 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1065 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1236 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1281 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1297 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1405 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1219 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1304 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1134 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1236 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1081 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1131 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1074 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1071 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1205 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1225 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1162 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1489 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1191 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1250 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1012 คนดู
ดูวีดีโอนี้
967 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1035 คนดู
ดูวีดีโอนี้
983 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1521 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1166 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1037 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1039 คนดู

ความคิดเห็น