พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

Special Features 1

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 9am - Mar 15, 2012

เบื้องหลังการถ่ายทำ{jcomme...

คะแนน: 3.2 (261 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
1412 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1593 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1254 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1314 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1321 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1159 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1159 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1246 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1346 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1169 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1280 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1356 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1222 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1248 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1634 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1065 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1120 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1053 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1123 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1096 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1292 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1303 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1303 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1238 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1479 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1144 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1440 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1311 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1248 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1249 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1507 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2676 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1123 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1593 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1248 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1634 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1065 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1120 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1053 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1096 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1222 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1356 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1280 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1254 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1314 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1321 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1159 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1159 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1246 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1346 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1169 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1142 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1049 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1083 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1030 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1130 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1268 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1061 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1186 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1041 คนดู
ดูวีดีโอนี้
935 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1617 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1262 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2676 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1479 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1303 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1303 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1292 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1144 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1440 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1311 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1248 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1249 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1507 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1238 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1781 คนดู

ความคิดเห็น