“คนสบายดีไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บไข้ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่เรามาเพื่อเรียกคนบาป” (มก. 2:17)

 

Special Features 3

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 9am - Mar 15, 2012

เบื้องหลังการถ่ายทำ{jcomme...

คะแนน: 3.3 (240 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
1361 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1547 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1213 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1272 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1269 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1120 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1121 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1195 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1298 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1131 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1237 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1308 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1184 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1209 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1586 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1030 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1081 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1014 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1058 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1085 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1262 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1252 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1255 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1198 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1443 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1101 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1392 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1264 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1209 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1216 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1462 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2627 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1085 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1547 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1209 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1586 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1030 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1081 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1014 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1058 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1184 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1308 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1237 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1213 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1272 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1269 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1120 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1121 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1195 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1298 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1131 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1103 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1015 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1051 คนดู
ดูวีดีโอนี้
997 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1092 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1230 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1022 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1156 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1005 คนดู
ดูวีดีโอนี้
904 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1581 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1231 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2627 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1443 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1252 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1255 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1262 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1101 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1392 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1264 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1209 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1216 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1462 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1198 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1746 คนดู

ความคิดเห็น