“คนสบายดีไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บไข้ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่เรามาเพื่อเรียกคนบาป” (มก. 2:17)

 

Special Features 5

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 9am - Mar 15, 2012

เบื้องหลังการถ่ายทำ

คะแนน: 3.1 (275 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
1621 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1779 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1439 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1514 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1523 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1355 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1360 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1448 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1547 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1372 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1466 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1559 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1427 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1433 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1839 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1233 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1224 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1291 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1254 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1299 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1448 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1481 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1502 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1408 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1656 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1324 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1617 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1493 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1424 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1427 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1700 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2848 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1779 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1254 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1224 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1233 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1839 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1433 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1427 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1559 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1466 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1372 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1439 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1514 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1523 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1355 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1360 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1448 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1547 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1291 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1299 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1288 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1199 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1231 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1178 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1281 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1421 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1206 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1333 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1193 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1090 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1781 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1406 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2848 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1656 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1481 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1502 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1448 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1324 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1617 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1493 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1424 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1427 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1700 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1408 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1921 คนดู

ความคิดเห็น