“คนสบายดีไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บไข้ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่เรามาเพื่อเรียกคนบาป” (มก. 2:17)

 

Special Features 5

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 9am - Mar 15, 2012

เบื้องหลังการถ่ายทำ

คะแนน: 3.1 (262 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
1561 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1718 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1376 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1450 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1464 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1299 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1295 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1385 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1483 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1314 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1409 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1502 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1365 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1380 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1774 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1185 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1167 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1236 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1202 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1247 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1402 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1427 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1438 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1359 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1597 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1269 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1564 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1439 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1375 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1373 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1647 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2802 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1718 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1202 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1167 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1185 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1774 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1380 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1365 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1502 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1409 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1314 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1376 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1450 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1464 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1299 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1295 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1385 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1483 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1236 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1247 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1243 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1144 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1184 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1132 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1232 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1375 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1161 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1287 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1146 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1047 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1724 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1363 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2802 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1597 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1427 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1438 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1402 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1269 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1564 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1439 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1375 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1373 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1647 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1359 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1878 คนดู

ความคิดเห็น