พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

Special Features 6

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 9am - Mar 15, 2012

เบื้องหลังการถ่ายทำ

คะแนน: 2.9 (186 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
1562 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1719 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1376 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1450 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1465 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1299 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1295 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1385 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1483 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1314 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1410 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1502 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1365 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1382 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1774 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1245 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1167 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1236 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1202 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1248 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1402 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1427 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1438 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1359 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1597 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1269 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1564 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1439 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1375 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1373 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1647 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2802 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1719 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1202 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1167 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1245 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1774 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1382 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1365 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1502 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1410 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1314 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1376 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1450 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1465 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1299 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1295 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1385 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1483 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1236 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1248 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1243 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1144 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1184 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1132 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1232 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1375 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1161 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1287 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1146 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1047 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1724 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1363 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2802 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1597 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1427 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1438 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1402 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1269 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1564 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1439 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1375 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1373 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1647 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1359 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1878 คนดู

ความคิดเห็น