พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

Special Features 15

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 10am - Mar 15, 2012

เบื้องหลังการถ่ายทำ

คะแนน: 2.9 (189 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
1378 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1565 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1230 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1288 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1290 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1137 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1217 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1319 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1148 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1255 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1328 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1198 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1227 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1604 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1043 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1098 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1029 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1102 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1075 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1098 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1275 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1272 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1274 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1215 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1459 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1117 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1408 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1282 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1223 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1228 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1480 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2647 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1565 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1075 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1029 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1098 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1043 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1604 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1227 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1198 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1328 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1255 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1148 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1230 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1288 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1290 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1137 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1217 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1319 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1102 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1098 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1116 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1025 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1061 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1006 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1103 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1239 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1035 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1165 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1015 คนดู
ดูวีดีโอนี้
914 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1592 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1241 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2647 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1459 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1272 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1274 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1275 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1117 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1408 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1282 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1223 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1228 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1480 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1215 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1758 คนดู

ความคิดเห็น