พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

Special Features 16

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 10am - Mar 15, 2012

เบื้องหลังการถ่ายทำ

คะแนน: 2.8 (181 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
1379 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1566 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1230 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1289 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1291 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1135 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1218 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1320 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1149 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1256 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1328 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1198 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1228 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1604 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1044 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1099 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1030 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1103 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1075 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1099 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1276 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1273 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1274 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1216 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1460 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1118 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1409 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1283 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1224 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1229 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1481 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2647 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1566 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1075 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1030 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1099 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1044 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1604 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1228 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1198 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1328 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1256 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1149 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1230 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1289 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1291 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1135 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1218 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1320 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1103 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1099 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1116 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1025 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1061 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1006 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1103 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1239 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1035 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1165 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1015 คนดู
ดูวีดีโอนี้
914 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1592 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1241 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2647 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1460 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1273 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1274 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1276 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1118 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1409 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1283 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1224 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1229 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1481 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1216 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1758 คนดู

ความคิดเห็น