“คนสบายดีไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บไข้ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่เรามาเพื่อเรียกคนบาป” (มก. 2:17)

 

015-Karol - A man who became Pope.mp4

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
ผู้มาเยือน » 11am - Apr 20, 2011
ไม่ทราบ
คะแนน: 3.3 (154 โหวต)

วีดีโออื่นของ ผู้มาเยือน

ดูวีดีโอนี้
1228 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1188 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1271 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1286 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1252 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1215 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1286 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1378 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1187 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1163 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1361 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1352 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1252 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1254 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1239 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1425 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1201 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1271 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1264 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1645 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1359 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1389 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1632 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1213 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1292 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1257 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1162 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1281 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1166 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1605 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1139 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1254 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1180 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1054 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1360 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1457 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1402 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1245 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1339 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1235 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1331 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1238 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1411 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1534 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1580 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1745 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1162 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1360 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1180 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1166 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1292 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1213 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1054 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1254 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1605 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1139 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1331 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1411 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1339 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1235 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1238 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1201 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1281 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1245 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1257 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1457 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1402 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1389 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1534 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2929 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1862 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1608 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1574 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1215 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1252 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1286 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1271 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1188 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1228 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1378 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1286 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1187 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1271 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1425 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1239 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1254 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1252 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1352 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1361 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1163 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1264 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1503 คนดู

ความคิดเห็น