“คนสบายดีไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บไข้ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่เรามาเพื่อเรียกคนบาป” (มก. 2:17)

 

Special Features 20

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 10am - Mar 15, 2012

เบื้องหลังการถ่ายทำ

คะแนน: 2.9 (187 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
1333 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1192 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1252 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1240 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1100 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1100 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1167 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1269 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1109 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1216 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1281 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1160 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1188 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1554 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1005 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1059 คนดู
ดูวีดีโอนี้
991 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1062 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1037 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1064 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1242 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1222 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1224 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1177 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1426 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1079 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1366 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1239 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1185 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1197 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1437 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2605 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1037 คนดู
ดูวีดีโอนี้
991 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1059 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1005 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1554 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1188 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1160 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1281 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1216 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1109 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1192 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1252 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1240 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1100 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1100 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1167 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1269 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1062 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1064 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1086 คนดู
ดูวีดีโอนี้
999 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1036 คนดู
ดูวีดีโอนี้
984 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1077 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1212 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1007 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1140 คนดู
ดูวีดีโอนี้
988 คนดู
ดูวีดีโอนี้
888 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1563 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1216 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2605 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1426 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1222 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1224 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1242 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1079 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1366 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1239 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1185 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1197 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1437 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1177 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1729 คนดู

ความคิดเห็น