“คนสบายดีไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บไข้ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่เรามาเพื่อเรียกคนบาป” (มก. 2:17)

 

As The Deer

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
ผู้มาเยือน » 6pm - Apr 8, 2011
Worship Video
คะแนน: 2.8 (273 โหวต)

วีดีโออื่นของ ผู้มาเยือน

ดูวีดีโอนี้
1371 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1328 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1406 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1425 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1395 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1362 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1425 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1558 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1357 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1307 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1503 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1494 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1402 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1406 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1390 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1570 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1344 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1417 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1422 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1796 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1505 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1550 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1789 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1370 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1445 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1402 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1316 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1424 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1322 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1502 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1785 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1292 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1409 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1317 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1200 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1522 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1612 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1542 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1391 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1496 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1398 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1487 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1386 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1571 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1675 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1890 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1890 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1663 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2816 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1388 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1390 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1456 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1580 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1287 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1614 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1375 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1455 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1445 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1416 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1796 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1573 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1675 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1388 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1254 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1200 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1160 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1160 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1299 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1173 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1145 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1246 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1058 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1394 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1471 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1480 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1317 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1315 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1401 คนดู

ความคิดเห็น

You are here: Home Vdo Gallery วีดีโอ หมวด As The Deer