“คนสบายดีไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บไข้ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่เรามาเพื่อเรียกคนบาป” (มก. 2:17)

 

As The Deer

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
ผู้มาเยือน » 6pm - Apr 8, 2011
Worship Video
คะแนน: 2.7 (239 โหวต)

วีดีโออื่นของ ผู้มาเยือน

ดูวีดีโอนี้
1262 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1220 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1301 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1315 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1284 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1251 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1317 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1420 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1227 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1197 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1394 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1388 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1286 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1286 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1269 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1458 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1238 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1305 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1300 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1682 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1394 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1433 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1671 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1254 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1331 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1289 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1202 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1315 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1201 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1380 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1649 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1177 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1293 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1210 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1091 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1402 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1498 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1433 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1277 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1382 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1276 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1372 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1271 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1453 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1569 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1783 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1783 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1508 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2677 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1250 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1249 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1313 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1441 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1146 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1481 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1239 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1303 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1304 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1294 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1682 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1414 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1569 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1269 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1143 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1085 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1043 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1050 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1186 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1062 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1031 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1131 คนดู
ดูวีดีโอนี้
937 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1255 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1315 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1321 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1161 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1160 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1247 คนดู

ความคิดเห็น

You are here: Home Vdo Gallery วีดีโอ หมวด As The Deer