พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

As The Deer

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
ผู้มาเยือน » 6pm - Apr 8, 2011
Worship Video
คะแนน: 2.7 (233 โหวต)

วีดีโออื่นของ ผู้มาเยือน

ดูวีดีโอนี้
1244 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1204 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1287 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1301 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1267 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1231 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1302 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1400 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1206 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1179 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1374 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1371 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1269 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1271 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1254 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1441 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1216 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1288 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1283 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1662 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1376 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1405 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1649 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1230 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1308 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1272 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1181 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1296 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1183 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1361 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1631 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1156 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1270 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1195 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1070 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1378 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1474 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1417 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1263 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1359 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1254 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1347 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1254 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1428 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1548 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1763 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1763 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1487 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2653 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1231 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1228 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1288 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1414 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1122 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1461 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1219 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1280 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1277 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1279 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1662 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1384 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1548 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1243 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1120 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1066 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1021 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1029 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1169 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1038 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1011 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1109 คนดู
ดูวีดีโอนี้
918 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1237 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1294 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1296 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1142 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1140 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1223 คนดู

ความคิดเห็น

You are here: Home Vdo Gallery วีดีโอ หมวด As The Deer