พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

As The Deer

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
ผู้มาเยือน » 6pm - Apr 8, 2011
Worship Video
คะแนน: 2.7 (224 โหวต)

วีดีโออื่นของ ผู้มาเยือน

ดูวีดีโอนี้
1198 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1157 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1236 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1254 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1214 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1184 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1250 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1324 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1152 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1129 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1326 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1314 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1214 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1215 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1200 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1390 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1161 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1237 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1222 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1607 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1319 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1348 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1586 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1183 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1255 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1215 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1121 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1240 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1131 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1313 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1548 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1103 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1214 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1145 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1014 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1323 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1417 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1368 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1211 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1299 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1190 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1281 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1201 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1374 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1491 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1709 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1709 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1394 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2561 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1154 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1146 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1199 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1311 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1045 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1395 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1138 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1172 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1184 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1203 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1607 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1270 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1491 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1184 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1052 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1012 คนดู
ดูวีดีโอนี้
960 คนดู
ดูวีดีโอนี้
976 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1116 คนดู
ดูวีดีโอนี้
983 คนดู
ดูวีดีโอนี้
960 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1051 คนดู
ดูวีดีโอนี้
865 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1142 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1209 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1188 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1059 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1060 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1116 คนดู

ความคิดเห็น

You are here: Home Vdo Gallery วีดีโอ หมวด As The Deer