พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

017 karol a man who became pope

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
ผู้มาเยือน » 11am - Apr 20, 2011
ไม่ทราบ
คะแนน: 3.1 (202 โหวต)

วีดีโออื่นของ ผู้มาเยือน

ดูวีดีโอนี้
1235 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1197 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1278 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1292 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1258 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1223 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1294 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1388 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1198 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1171 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1369 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1360 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1258 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1261 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1244 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1431 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1209 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1279 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1271 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1651 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1369 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1397 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1641 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1224 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1300 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1265 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1171 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1175 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1354 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1615 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1147 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1263 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1187 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1060 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1369 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1464 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1409 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1251 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1349 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1242 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1338 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1245 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1420 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1542 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1588 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1751 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1187 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1224 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1300 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1171 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1175 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1354 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1060 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1369 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1349 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1338 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1263 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1147 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1615 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1420 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1242 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1265 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1464 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1251 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1245 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1409 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1209 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1397 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2957 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1881 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1627 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1599 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1223 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1258 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1292 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1278 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1197 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1235 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1294 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1388 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1279 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1431 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1244 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1261 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1258 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1360 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1369 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1171 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1198 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1271 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1522 คนดู

ความคิดเห็น