พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

017 karol a man who became pope

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
ผู้มาเยือน » 11am - Apr 20, 2011
ไม่ทราบ
คะแนน: 3.1 (188 โหวต)

วีดีโออื่นของ ผู้มาเยือน

ดูวีดีโอนี้
1197 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1156 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1236 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1253 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1213 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1184 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1250 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1324 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1152 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1129 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1326 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1313 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1214 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1214 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1200 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1389 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1161 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1236 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1222 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1607 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1319 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1348 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1586 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1183 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1255 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1215 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1121 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1131 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1313 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1548 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1103 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1214 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1144 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1014 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1323 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1417 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1368 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1210 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1299 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1190 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1281 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1200 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1374 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1490 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1541 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1708 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1144 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1183 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1255 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1121 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1131 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1313 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1014 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1323 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1299 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1281 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1214 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1103 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1548 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1374 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1190 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1215 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1417 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1210 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1200 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1368 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1161 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1348 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2818 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1758 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1504 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1477 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1184 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1213 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1253 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1236 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1156 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1197 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1250 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1324 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1236 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1389 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1200 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1214 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1214 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1313 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1326 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1129 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1152 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1222 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1414 คนดู

ความคิดเห็น