พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

013-The Passion Of The Christ

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 2pm - Sep 23, 2013

เรื่องราวเกี่ยวกับช่ว...

คะแนน: 2.8 (252 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
1548 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1213 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1272 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1270 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1120 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1121 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1196 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1299 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1132 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1238 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1308 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1184 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1210 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1586 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1030 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1082 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1014 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1086 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1058 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1085 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1262 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1252 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1255 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1198 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1443 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1102 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1393 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1264 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1209 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1217 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1463 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2627 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1264 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1393 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1102 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1443 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1198 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1255 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1252 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1262 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1209 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1217 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2627 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1463 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1581 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1646 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1253 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1273 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1439 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1316 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1333 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1335 คนดู

ความคิดเห็น