พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

013-The Passion Of The Christ

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 2pm - Sep 23, 2013

เรื่องราวเกี่ยวกับช่ว...

คะแนน: 2.8 (286 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
1719 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1376 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1450 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1465 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1299 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1295 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1385 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1483 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1314 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1410 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1502 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1365 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1382 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1774 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1185 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1245 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1167 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1236 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1202 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1248 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1402 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1427 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1438 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1359 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1597 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1269 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1564 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1439 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1375 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1373 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1647 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2802 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1439 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1564 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1269 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1597 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1359 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1438 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1427 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1402 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1375 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1373 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2802 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1647 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1724 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1785 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1398 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1411 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1576 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1480 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1469 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1464 คนดู

ความคิดเห็น