พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

018-karol - a man who became pope.mp4

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
ผู้มาเยือน » 11am - Apr 20, 2011
ไม่ทราบ
คะแนน: 3.2 (196 โหวต)

วีดีโออื่นของ ผู้มาเยือน

ดูวีดีโอนี้
1260 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1219 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1300 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1314 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1283 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1251 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1317 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1418 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1226 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1196 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1392 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1387 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1286 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1285 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1269 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1457 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1237 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1304 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1300 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1682 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1394 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1430 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1670 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1252 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1330 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1289 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1314 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1198 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1379 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1649 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1176 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1292 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1209 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1090 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1400 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1496 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1433 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1276 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1381 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1274 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1370 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1270 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1452 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1568 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1617 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1781 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1400 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1209 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1379 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1198 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1330 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1252 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1090 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1292 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1649 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1176 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1370 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1452 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1381 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1274 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1270 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1237 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1314 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1276 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1289 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1496 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1433 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1430 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1568 คนดู
ดูวีดีโอนี้
3028 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1946 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1688 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1662 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1251 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1283 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1314 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1300 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1219 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1260 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1418 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1317 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1226 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1304 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1457 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1269 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1285 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1286 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1387 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1392 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1196 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1300 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1580 คนดู

ความคิดเห็น