พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

019 karol a man who became pope

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
ผู้มาเยือน » 11am - Apr 20, 2011
ไม่ทราบ
คะแนน: 3.5 (148 โหวต)

วีดีโออื่นของ ผู้มาเยือน

ดูวีดีโอนี้
1224 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1184 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1264 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1281 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1244 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1211 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1279 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1369 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1183 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1158 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1357 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1347 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1245 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1248 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1230 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1417 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1194 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1265 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1256 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1639 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1351 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1383 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1624 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1211 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1287 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1155 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1274 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1160 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1341 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1595 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1134 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1248 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1173 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1047 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1355 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1451 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1395 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1238 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1333 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1226 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1321 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1231 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1407 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1524 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1574 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1740 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1173 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1211 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1287 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1155 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1160 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1341 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1047 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1355 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1333 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1321 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1248 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1134 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1595 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1407 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1226 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1274 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1451 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1238 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1231 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1395 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1194 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1383 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2913 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1844 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1588 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1555 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1211 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1244 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1281 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1264 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1184 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1224 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1279 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1369 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1265 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1417 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1230 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1248 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1245 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1347 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1357 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1158 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1183 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1256 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1479 คนดู

ความคิดเห็น