พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

020-karol - a man who became pope.mp4

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
ผู้มาเยือน » 11am - Apr 20, 2011
ไม่ทราบ
คะแนน: 3.3 (171 โหวต)

วีดีโออื่นของ ผู้มาเยือน

ดูวีดีโอนี้
1249 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1210 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1295 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1309 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1275 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1240 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1308 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1405 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1215 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1185 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1384 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1377 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1277 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1276 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1261 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1447 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1225 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1298 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1290 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1668 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1386 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1416 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1655 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1239 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1280 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1187 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1304 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1189 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1369 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1637 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1166 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1279 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1201 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1079 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1386 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1484 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1424 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1269 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1368 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1263 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1356 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1261 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1437 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1558 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1605 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1768 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1187 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1386 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1201 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1369 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1189 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1239 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1079 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1279 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1637 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1166 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1356 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1437 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1368 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1263 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1261 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1225 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1304 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1269 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1280 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1484 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1424 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1416 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1558 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2993 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1924 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1668 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1638 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1240 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1275 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1309 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1295 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1210 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1249 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1405 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1308 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1215 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1298 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1447 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1261 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1276 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1277 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1377 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1384 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1185 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1290 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1561 คนดู

ความคิดเห็น