พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

020-karol - a man who became pope.mp4

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
ผู้มาเยือน » 11am - Apr 20, 2011
ไม่ทราบ
คะแนน: 3.3 (162 โหวต)

วีดีโออื่นของ ผู้มาเยือน

ดูวีดีโอนี้
1205 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1164 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1244 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1260 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1224 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1190 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1257 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1334 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1161 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1138 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1332 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1324 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1222 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1224 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1208 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1396 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1170 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1243 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1231 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1614 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1329 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1354 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1595 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1188 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1225 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1131 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1249 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1138 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1319 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1561 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1110 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1223 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1152 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1021 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1333 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1425 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1374 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1217 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1306 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1200 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1288 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1206 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1380 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1496 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1549 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1715 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1131 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1333 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1152 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1319 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1138 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1188 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1021 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1223 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1561 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1110 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1288 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1380 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1306 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1200 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1206 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1170 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1249 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1217 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1225 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1425 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1374 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1354 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1496 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2847 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1783 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1528 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1501 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1190 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1224 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1260 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1244 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1164 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1205 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1334 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1257 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1161 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1243 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1396 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1208 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1224 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1222 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1324 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1332 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1138 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1231 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1432 คนดู

ความคิดเห็น