พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

KAROL_THE_MAN_WHO_BECAME_POPE_2_0056.mpg

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
ผู้มาเยือน » 11am - Apr 20, 2011
Bonus
คะแนน: 3.1 (291 โหวต)

วีดีโออื่นของ ผู้มาเยือน

ดูวีดีโอนี้
1334 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1291 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1369 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1386 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1359 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1323 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1389 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1518 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1316 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1273 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1466 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1461 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1367 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1358 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1347 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1535 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1309 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1378 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1377 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1761 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1467 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1510 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1329 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1405 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1363 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1276 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1385 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1278 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1460 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1744 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1252 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1372 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1282 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1163 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1480 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1574 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1501 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1349 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1454 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1354 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1449 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1344 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1530 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1637 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1698 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1854 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1510 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1501 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1537 คนดู

ความคิดเห็น