“คนสบายดีไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บไข้ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่เรามาเพื่อเรียกคนบาป” (มก. 2:17)

 

KAROL_THE_MAN_WHO_BECAME_POPE_2_0056.mpg

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
ผู้มาเยือน » 11am - Apr 20, 2011
Bonus
คะแนน: 3.0 (269 โหวต)

วีดีโออื่นของ ผู้มาเยือน

ดูวีดีโอนี้
1260 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1219 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1300 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1314 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1283 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1251 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1317 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1418 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1226 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1196 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1392 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1387 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1286 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1285 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1269 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1457 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1237 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1304 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1300 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1682 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1394 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1430 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1252 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1330 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1289 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1200 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1314 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1198 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1378 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1649 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1176 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1291 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1209 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1089 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1399 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1495 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1433 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1276 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1380 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1274 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1369 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1270 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1451 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1568 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1617 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1781 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1430 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1433 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1464 คนดู

ความคิดเห็น