-- จงตามเรามาเถิด เราจะทำให้ท่านเป็นชาวประมงหามนุษย์ (มก. 1:16-17) --

 

Handel - Messiah - Hallelujah Chorus

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
ผู้มาเยือน » 1am - Apr 24, 2011
From Andre Rieu's "Live From Radio City Music Hall" in New York City...
คะแนน: 3.5 (222 โหวต)

วีดีโออื่นของ ผู้มาเยือน

ดูวีดีโอนี้
1244 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1204 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1287 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1301 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1267 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1231 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1302 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1400 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1206 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1179 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1374 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1371 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1269 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1271 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1254 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1441 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1216 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1288 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1283 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1376 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1405 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1649 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1230 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1308 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1272 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1181 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1296 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1183 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1361 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1631 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1156 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1270 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1195 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1070 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1378 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1474 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1417 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1263 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1359 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1254 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1347 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1254 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1428 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1548 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1598 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1763 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1376 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1634 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1862 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1777 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2102 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1929 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1672 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1798 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1696 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1779 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1706 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1551 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1902 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2364 คนดู
ดูวีดีโอนี้
3013 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2100 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2012 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1729 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1910 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2035 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1964 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2071 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2170 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2327 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2158 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2272 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1872 คนดู
ดูวีดีโอนี้
3970 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1548 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1443 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1598 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1288 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1122 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1414 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1219 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1228 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1231 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2653 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1487 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1280 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1277 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1279 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1461 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1384 คนดู

ความคิดเห็น

You are here: Home Vdo Gallery วีดีโอ หมวด Handel - Messiah - Hallelujah Chorus