“คนสบายดีไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บไข้ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่เรามาเพื่อเรียกคนบาป” (มก. 2:17)

 

Handel - Messiah - Hallelujah Chorus

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
ผู้มาเยือน » 1am - Apr 24, 2011
From Andre Rieu's "Live From Radio City Music Hall" in New York City...
คะแนน: 3.4 (218 โหวต)

วีดีโออื่นของ ผู้มาเยือน

ดูวีดีโอนี้
1212 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1172 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1251 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1269 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1233 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1198 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1266 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1347 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1170 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1146 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1341 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1331 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1230 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1234 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1215 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1403 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1179 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1250 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1241 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1336 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1365 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1606 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1195 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1270 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1236 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1140 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1258 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1145 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1325 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1573 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1118 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1233 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1158 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1031 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1340 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1435 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1380 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1226 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1317 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1208 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1302 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1217 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1390 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1508 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1556 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1722 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1336 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1567 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1775 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1690 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2017 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1840 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1583 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1703 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1604 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1690 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1617 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1453 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1807 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2268 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2889 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2011 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1918 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1636 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1815 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1945 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1871 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1961 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2077 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2230 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2048 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2159 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1776 คนดู
ดูวีดีโอนี้
3861 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1508 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1399 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1556 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1223 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1067 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1349 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1160 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1172 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1178 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2588 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1420 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1208 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1207 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1228 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1413 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1313 คนดู

ความคิดเห็น

You are here: Home Vdo Gallery วีดีโอ หมวด Handel - Messiah - Hallelujah Chorus