พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

Handel - Messiah - Hallelujah Chorus

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
ผู้มาเยือน » 1am - Apr 24, 2011
From Andre Rieu's "Live From Radio City Music Hall" in New York City...
คะแนน: 3.4 (216 โหวต)

วีดีโออื่นของ ผู้มาเยือน

ดูวีดีโอนี้
1198 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1157 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1236 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1254 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1214 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1185 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1251 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1324 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1152 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1130 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1326 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1314 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1215 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1215 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1201 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1390 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1162 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1237 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1223 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1319 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1348 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1586 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1183 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1255 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1215 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1121 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1240 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1131 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1313 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1548 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1103 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1214 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1145 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1014 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1323 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1417 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1368 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1211 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1299 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1190 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1281 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1201 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1374 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1491 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1542 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1709 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1319 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1549 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1734 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1652 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1984 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1802 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1550 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1666 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1568 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1654 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1580 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1415 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1771 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2227 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2836 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1967 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1881 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1603 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1784 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1910 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1830 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1919 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2042 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2188 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2001 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2105 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1733 คนดู
ดูวีดีโอนี้
3819 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1491 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1385 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1542 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1199 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1045 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1311 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1138 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1146 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1154 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2561 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1394 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1172 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1184 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1203 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1395 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1270 คนดู

ความคิดเห็น

You are here: Home Vdo Gallery วีดีโอ หมวด Handel - Messiah - Hallelujah Chorus