จงกลับใจและเชื่อข่าวดีเถิด (มก. 1:15)

 

Handel - Messiah - Hallelujah Chorus

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
ผู้มาเยือน » 1am - Apr 24, 2011
From Andre Rieu's "Live From Radio City Music Hall" in New York City...
คะแนน: 3.5 (219 โหวต)

วีดีโออื่นของ ผู้มาเยือน

ดูวีดีโอนี้
1224 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1184 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1264 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1281 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1244 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1211 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1279 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1369 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1183 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1158 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1357 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1347 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1245 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1248 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1230 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1417 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1194 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1265 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1256 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1351 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1383 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1624 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1211 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1287 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1250 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1155 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1274 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1160 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1341 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1595 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1134 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1248 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1173 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1047 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1355 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1451 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1395 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1238 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1333 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1226 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1321 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1231 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1407 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1524 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1574 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1740 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1351 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1597 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1802 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1716 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2044 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1868 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1613 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1733 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1631 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1719 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1647 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1479 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1841 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2299 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2938 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2040 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1949 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1666 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1846 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1976 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1901 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1993 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2108 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2263 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2084 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2199 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1811 คนดู
ดูวีดีโอนี้
3895 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1524 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1417 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1574 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1251 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1090 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1379 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1189 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1197 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1206 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2615 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1447 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1239 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1235 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1252 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1435 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1347 คนดู

ความคิดเห็น

You are here: Home Vdo Gallery วีดีโอ หมวด Handel - Messiah - Hallelujah Chorus