ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่าน (มธ. 12:30) 

 

Handel - Messiah - Hallelujah Chorus

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
ผู้มาเยือน » 1am - Apr 24, 2011
From Andre Rieu's "Live From Radio City Music Hall" in New York City...
คะแนน: 3.5 (223 โหวต)

วีดีโออื่นของ ผู้มาเยือน

ดูวีดีโอนี้
1262 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1220 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1301 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1315 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1284 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1252 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1318 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1420 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1227 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1198 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1394 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1388 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1287 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1286 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1270 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1458 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1239 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1305 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1301 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1394 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1433 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1671 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1254 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1331 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1289 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1202 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1315 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1201 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1380 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1649 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1177 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1293 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1210 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1091 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1402 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1498 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1433 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1277 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1382 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1276 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1372 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1271 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1453 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1569 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1619 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1783 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1394 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1662 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1898 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1814 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2139 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1970 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1710 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1836 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1732 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1820 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1746 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1582 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1945 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2407 คนดู
ดูวีดีโอนี้
3059 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2141 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2051 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1765 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1950 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2075 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2000 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2116 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2207 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2372 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2203 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2312 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1908 คนดู
ดูวีดีโอนี้
4019 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1569 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1466 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1619 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1313 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1146 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1441 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1239 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1249 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1250 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2677 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1508 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1303 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1304 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1294 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1481 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1414 คนดู

ความคิดเห็น

You are here: Home Vdo Gallery วีดีโอ หมวด Handel - Messiah - Hallelujah Chorus